Meteen ontvangenMaak een afspraak

Orgaandonatie kan levens redden. Voor veel patiënten met chronische, onomkeerbare aandoeningen, is transplantatie van een orgaan de laatste mogelijke behandeling. Als je sterft door hersen- of hartfalen, dan kunnen jouw organen gebruikt worden om levens te redden. Het is belangrijk dat je daar nu al over nadenkt en je registreert als donor.

Registreer je hier

Je kan vier beslissingen met betrekking tot de donatie van menselijk lichaamsmateriaal na overlijden kunnen vastleggen:

  • orgaandonatie voor transplantatie: organen van een donor na overlijden wegnemen.  Weggenomen organen worden alleen gebruikt voor transplantatie bij mensen die hierop wachten.
  • donatie van menselijk lichaamsmateriaal voor transplantatie: weefsels en cellen van een donor na zijn overlijden wegnemen.  Weggenomen weefsels worden alleen gebruikt voor transplantatie bij mensen die hierop wachten.
  • donatie van menselijk lichaamsmateriaal voor de vervaardiging van geneesmiddelen: het lichaamsmateriaal van een donor na overlijden wegnemen om geneesmiddelen te maken, bijvoorbeeld voor innoverende therapieën.  Het gedoneerde materiaal (organen, weefsels, cellen en alles wat daaruit wordt gehaald) kan worden gebruikt om geneesmiddelen te maken.
  • donatie van menselijk lichaamsmateriaal voor onderzoek: lichaamsmateriaal dat na overlijden bij een donor wordt weggenomen voor wetenschappelijk onderzoek.  Gedoneerd lichaamsmateriaal (organen, weefsels, cellen en alles wat daaruit wordt gehaald) wordt gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek, zonder menselijke toepassing.  Dit onderzoek is vaak essentieel om de zorg te blijven verbeteren.  Het helpt onder meer om de kennis over het menselijk lichaam of over bepaalde ziekten te vergroten.  Dit soort donatie is verschillend van het afstaan van het lichaam voor wetenschappelijk onderzoek en onderwijs dat wordt beheerd door faculteiten geneeskunde.  Hiervoor kan je terecht bij een universiteit naa keuze.

Als je Belg bent of meer dan zes maanden in België woont, dan staat de wet de verwijdering van organen na jouw dood toe tenzij:

  • je dit uitdrukkelijk hebt geweigerd tijdens je leven. 
  • jouw naaste familieleden (kinderen, ouders of echtgenoot) zich tegen de orgaanafname verzetten.

Wanneer je verzet aantekende voor je minderjarig kind, zal dit vervallen als je zoon/dochter 18 jaar wordt.  Je kind zal een brief ontvangen van de Federale Overheidsdienst waarin vermeld wordt dat hij/zij zelf een nieuw verzet zal moeten aantekenen als hij/zij dat wenst.

Om te voorkomen dat je naaste familieleden na jouw dood de pijnlijke keuze in jouw plaats moeten maken, kan je je als orgaandonor laten registreren, bij het gemeentebestuur van jouw woonplaats. In Mechelen kan dit op afspraak in het Huis van de Mechelaar.

Vanaf 1 juli 2020 kan je zelf je registratie online doen via www.mijngezondheid.be of via je huisarts.  Minderjarigen en personen die niet in staat zijn om hun wil alleen uit te drukken, zullen de registratie onder begeleiding van hun voogd in het Huis van de Mechelaar moeten doen. 

Meer info over voorafgaande zorgplanning en je wilsverklaring kan je verkrijgen via vzw LEIF Mechelen.

De registratie tot orgaandonatie is gratis. Je hebt ook de mogelijkheid om je weigering te registeren.

Meteen ontvangenMaak een afspraak