In navolging van de preventiemaatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus, passen wij onze dienstverlening aan.

 • update 3/11/2020

  • Alle loketten werken enkel op afspraak.
  • Het dragen van een mondmasker is verplicht, hou 1,5m afstand en respecteer de hygiënemaatregelen.
  • Afspraken maken kan telefonisch en voor een deel van onze producten online.
  • Dorpshuis Leest is gesloten. 
  • Heb je een afspraak? Kom stipt op tijd en kom alleen, tenzij voor je afspraak de aanwezigheid van meerdere personen vereist is.
  • Als je afspraak niet dringend is, probeer deze dan uit te stellen.
  • Betalen kan enkel via bancontact.
  • We doen tijdelijk geen huisbezoeken.
  • Heb je vragen, contacteer ons via 0800 20 800

  Alvast bedankt voor je begrip.

In België is de poliovaccinatie de enige verplichte vaccinatie voor kinderen. Elk kind krijgt vier vaccinaties voor de leeftijd van 18 maanden, tenzij er neven- of tegenwerkingen zijn. Bij de geboorte ontvang je een polioattest, dit attest bezorg je na de laatste vaccinatie op 15 maanden terug aan je gemeentebestuur.

De arts vult het attest pas in wanneer het kind de 4 dosissen toegediend gekregen heeft.

Om medische redenen kan de arts beslissen:

 • de inentingen oraal toe te dienen in drie doses (op 3, 5 en 12 maanden)
 • de inentingen uit te stellen. In dat geval schrijft de arts een attest van medisch uitstel dat je aan de gemeente moet bezorgen.

Een kind dat voor de leeftijd van 18 maanden van het buitenland naar België verhuist, kan volgens een ander schema gevaccineerd zijn. Wanneer het inentingsschema voldoet aan de geldende wetten van het land van herkomst, wordt het attest hier goedgekeurd. Wanneer het inentingsschema niet voltooid is of wanneer het attest ontbreekt, dan beslist de arts over het verdere verloop.

 • Bij de geboorteaangifte van je kind zit een polioattest. Bewaar dit totdat je kind volledig ingeënt is tegen polio.
 • Laat na de laatste dosis (op 15 maanden) het attest invullen door de arts die de baby heeft gevaccineerd.
 • Bezorg dit attest aan je gemeente vóór de baby 18 maanden wordt. Zo kan de gemeente controleren of de inentingen wel toegediend werden. Als je het polioattest verloren bent, kan je op het consultatiebureau van Kind en Gezin een nieuw exemplaar krijgen.

In Mechelen geef je het polioattest af aan het onthaal in het Huis van de Mechelaar.  Per post stuur je het attest naar Reuzenstraat 1, 2800 Mechelen. Mailen kan in pdf-formaat naar vragen.bevolking@mechelen.be

26 OKTOBER 1966. - KONINKLIJK BESLUIT waarbij de inenting tegen poliomyelitis verplicht gesteld wordt