De tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THB) is bestemd voor een persoon met een handicap, die omwille van zijn vermindering van zelfredzaamheid bijkomende kosten heeft om zich te integreren in het sociale leven. Je kan de THB krijgen indien het medisch onderzoek het gebrek aan of vermindering van zelfredzaamheid heeft vastgesteld. Je kan je aanvraag van THB ten vroegste indienen op de dag van je 65ste verjaardag.

Een persoon met een handicap kan vanaf de leeftijd van 65 jaar een aanvraag indienen voor de Vlaamse tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden.

Om de tegemoetkoming te verkrijgen, moet je aan een aantal voorwaarden met betrekking tot nationaliteit, verblijfplaats en inkomen voldoen. De voorwaarden zijn terug te vinden op de website van de Vlaamse sociale bescherming.

Vanaf 1 januari 2017 kan wie in Vlaanderen woont geen tegemoetkoming hulp aan bejaarden (THAB) meer aanvragen bij de FOD Sociale zekerheid. Hiervoor kan je voortaan terecht bij de zorgkas (gelinkt aan jouw ziekenfonds) of bij de Vlaamse zorgkas.  Je vindt meer informatie op: www.vlaamsesocialebescherming.be/

Je kan voorlopig geen aanvraag indienen in het Huis van de Mechelaar of in het Sociaal huis.

Persoonlijk:

  • De naam van je huisarts of de arts die je handicap opvolgt.
  • Je identiteitskaart en bijhorende pincode.
  • Je bankrekeningnummer.
  • Eventueel de contactgegevens van iemand die je helpt bij de aanvraag.

Met volmacht:

  • identiteitskaart of verblijfsvergunning van de volmachtdrager,
  • een ingevuld volmachtformulier en
  • identiteitskaart en  bijhorende pincode van de volmachtgever (= aanvrager).
  • De naam van je huisarts of de arts die de handicap van de aanvrager opvolgt.
  • Het bankrekeningnummer van de aanvrager.
  • Eventueel de contactgegevens van iemand die de aanvrager helpt bij de aanvraag.

Gratis