Online aanvragen

Wil je een uitstalling van koopwaar plaatsen op de openbare weg, dan moet je steeds vooraf een vergunning aanvragen. Bij een overname of wijziging van de handelszaak moet de vergunning opnieuw worden aangevraagd.

Er moet steeds een minimum vrije doorgang van 1,5 of 2 meter blijven op het voetpad, afhankelijk van het straattype.

Lees de ‘procedure voor het uitstallen van koopwaren in de openbare ruimte’ na om te weten of je in aanmerking komt.

Om de aanvraag te vervolledigen dien je enkele bestanden op te laden. Alvorens van start te gaan verzamel je dus best onderstaande documenten:  

  • Een tekening met de afmetingen van de uitstalling en de breedte van het voetpad.
  • Foto's van het voetpad met de gevel van het pand waar de uitstalling wordt geplaatst.
  • Bij regularisaties: foto's van het vooraanzicht en zijaanzicht van de bestaande uitstalling.

De vergunning kost € 4. Betalen doe je, online, na het invullen van deze aanvraag.

Online aanvragen