Wanneer vraag je een vergunning voor uitstallen van koopwaar aan?

Wil je een uitstalling van koopwaar plaatsen op de openbare weg, dan moet je steeds vooraf een vergunning aanvragen. Bij een overname of wijziging van de handelszaak moet de vergunning opnieuw worden aangevraagd.

Hoeveel kost het?

De vergunning kost € 3. Betalen doe je, online, na het invullen van deze aanvraag.

Welke regelgeving is van toepassing?

Er moet steeds een minimum vrije doorgang van 1,5 m of 2 m blijven op het voetpad, afhankelijk van het straattype. Lees de ‘procedure voor het uitstallen van koopwaren in de openbare ruimte’ na om te weten of je in aanmerking komt.

Welke bewijsstukken moet je toevoegen?

  • Een tekening met de afmetingen van de uitstalling en de breedte van het voetpad.
  • Foto's van het voetpad met de gevel van het pand waar de uitstalling wordt geplaatst.
  • Bij regularisaties: foto's van het vooraanzicht en zijaanzicht van de bestaande uitstalling.

Administratieve gegevens

Omschrijving van de uitstalling

Bij te voegen bewijsstukken

Gegevens van de handelszaak waar de uitstalling wordt geplaatst

Naam van de aanvrager

Welke producten wens je uit te stallen?
Uit welk materiaal is de uitstalling gemaakt?

Wat gebeurt er met mijn aanvraag?

De vergunning wordt binnen de 10 dagen na aanvraag via mail bezorgd. Indien de toelating geweigerd wordt, ontvang je een toelichting.