Online aanvragen

In navolging van de preventiemaatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus, passen wij onze dienstverlening aan.

  • Het snelloket en de loketten werken enkel op afspraak.
  • Ook het afhalen en afgeven van documenten is op afspraak.
  • Maak je afspraak telefonisch via 0800 20 800 of online via onze website.
  • Het dragen van een mondmasker is verplicht.

Een akte van overlijden bewijst het feit van het overlijden en stelt de identiteit van de overledene vast. Deze akte is nodig vooraleer de ambtenaar van de burgerlijke stand de toestemming tot vervoer en begraving of crematie van de overledene kan geven.

  • Een afschrift: bevat de oorspronkelijke gegevens en de historiek van de akte.
  • Een uittreksel: bevat de meest recente gegevens. Eventuele wijzigingen zijn erin verwerkt.
  • Een uittreksel internationaal (7-talig): dit document kan gebruikt worden in het buitenland. Sommige landen vragen evenwel een afschrift.

Een uittreksel of afschrift van de overlijdensakte wordt aangevraagd door de echtgeno(o)t(e), de kinderen,kleinkinderen,ouders en grootouders van de overledene of door een bijzondere gemachtigde (advocaat,notaris...).

Je kan een afschrift of een uittreksel aanvragen bij elk gemeentebestuur.

In Mechelen kan je dit online aanvragen of aan het snelloket in het Huis van de Mechelaar. We kunnen niet garanderen dat we de akte onmiddellijk kunnen afleveren.  

Legalisatie:

Wil je de overlijdensakte gebruiken in het buitenland? Voor sommige landen moet het document gelegaliseerd worden met een apostille of een legalisatie. 

Hoe kan je je overlijdensakte legaliseren?

Stuur een mail naar burgerlijkestand@mechelen.be met vermelding van:

  • Je rijksregisternummer
  • Het land waarvoor je de akte nodig hebt
  • Het e-mailadres waarop je de legalisatie/apostille wil ontvangen

Meer informatie over het legaliseren van documenten vindt je op https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/legalisatie_van_documenten

Opgelet: Akten die je nodig hebt voor een Belgische ambassade in het buitenland hoeven niet gelegaliseerd te worden.

 

Identiteitskaart of verblijfsvergunning

Een afschrift van de overlijdensakte is gratis behalve indien je het afschrift opvraagt voor een derde in hoedanigheid van advocaat, deurwaarder, notaris of privé-instelling. In deze gevallen betaal je €5 per aangevraagde overlijdensakte.

Online aanvragen