Meteen ontvangen

Een uittreksels uit de bevolkingsregisters toont aan dat je als bewoner bent ingeschreven in Mechelen.

Een uittreksel uit de registers is gratis behalve indien je het attest opvraagt voor een derde in hoedanigheid van advocaat, deurwaarder, notaris of privé-instelling. In deze gevallen betaal je €5,5 per aangevraagd attest.

Meteen ontvangen