De Raad van Bestuur van de Stedelijke Sportraad wordt verkozen door de stemgerechtigde leden van de Algemene Vergadering van de Sportraad, die is samengesteld uit de stemgerechtigde leden van de sportclubs. Elke sportvereniging die het grootste gedeelte van de sportactiviteit beoefent op het grondgebied Mechelen, kan aansluiten bij de Sportraad. Om een geldige aanvraag in te dienen moet een exemplaar van het huishoudelijk reglement/statuten en een wedstrijdkalender bij het aanvraag formulier worden toegevoegd.

De Sportraad zal in de eerstvolgende vergadering na het indienen van de aanvraag, de kandidatuur bespreken. De Raad van Bestuur komt tweemaandelijks samen en de algemene vergadering vergadert één keer per jaar.

In 2020 zal de Algemene Vergadering doorgaan op 4 maart om 20u in het Cultuurcentrum Mechelen.

Vergaderdata Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur komt in 2019-2020 samen op volgende data (o.v.v wijzigingen):

  • 7 november 2019 - 9 januari 2020 - 4 maart 2020 - 7 mei 2020 - 6 augustus 2020 - 1 oktober 2020 - 3 december 2020