Ragheno, stadswijk van de toekomst

Ragheno, 100 voetbalvelden groot, gelegen achter het station langs de Vaart. Vandaag een industrieterrein met weinig structuur en vervuilde grond. In de toekomst een nieuw, duurzaam en aantrekkelijk stadsdeel, waar je kan wonen, werken, ontspannen en ontmoeten in het groen op een boogscheut van de stadskern.

 • Publieke raadpleging RUP Ragheno

  Van 28 februari tot en met 27 mei 2020 organiseert Stad Mechelen een publieke raadpleging over de start- en procesnota van het RUP Ragheno.

 • Ragheno

  Waar ligt Ragheno en een terugblik op de rijke geschiedenis...

 • Ambities

  De 10 ambities vormen de basis voor de opmaak van het masterplan...

 • Masterplan

  Het plan wordt concreter naar open ruimte, groen, mobiliteit en erfgoed toe...

 • Timing

  De realisatie zal meerdere jaren in beslag nemen...

 • Participatie

  Een nieuwe stadswijk wordt niet alleen op het stadhuis uitgetekend. Dat doen we samen met andere overheden, adviesraden en ook de Mechelaars...