Samen met de buurt werken wij aan verbeteringsacties op het vlak van:

 • (Samen)Leven
 • Preventie & veiligheid
 • Wonen

De infographic vertaalt de belangrijkste resultaten van het buurtonderzoek. Daarmee kunnen we weer aan de slag.

Resultaten van de online bevraging over (Samen)Leven: 72% woont graag in Arsenaal / 66% zegt dat buren elkaar willen helpen / 40% is fier / 37% heeft veel contact met andere buurtbewoners

Acties: (Samen)Leven

 • In het najaar van 2023 geven we Arsenaal een wijkbudget. Bewoners krijgen geld en ondersteuning van de stad om acties op te zetten die de wijk vooruit helpen.
 • We leggen de speelpleinen in de wijk opnieuw aan.
 • We zetten de sterktes van Arsenaal in de kijker.

Resultaten van de online bevraging 'Preventie & Veiligheid' - Belangrijkste problemen in de wijk: 84% gebrek parkeerplaatsen / 49% sluikstorten / 56% hondenpoep / 62% te snel rijden

Acties Preventie & Veiligheid

 • Verhoogd toezicht in de wijk (A-team)
 • Sensibilisering en handhaving
  • Parkeerovertredingen
  • Hondenpoep en sluikstroten
 • Analyse van het rijgedrag in de wijk met aangepaste voorstellen
 • Extra parkeerplaatsen en fietsenstallingen voorzien
 • Hondenweide met vuilbak

Resultaten online bevraging 'Wonen' - 47% woont al meer dan 10 jaar in de wijk / 7 op 10 is tevreden met zijn woning / 3/4 heeft geen verhuisplannen de komende 5 jaar / 23% geeft aan dat hun woning veel energie verbruikt

Acties Wonen

Woonkwaliteit

 • Sensibiliseren en dialoog tussen huurders en verhuurders ondersteunen

Energiescan

 • Elke bewoner kan een gratis energiescan aanvragen om zo zijn energiefactuur te laten zakken

Renovatie-advies en -begeleiding

 • Elke bewoner kan gratis advies vragen. Hoe verbouw je duurzaam, verbeter je je woonkwaliteit en bespaar je energie? Welke leningen en premies zijn er?
 • Als het nodig is, ontzorgen we bewoners bij een renovatie. Welke aannemers kiezen? Hoe offertes beoordelen? Welke vergunningen heb je nodig?

We pakken leegstand en verwaarlozing aan.