Het ruimtelijk structuurplan Mechelen werd definitief goedgekeurd op 3 juli 2001. De stad bepaalt hiermee het kader voor het toekomstige ruimtelijk beleid. Het structuurplan verduidelijkt de grote lijnen van het beleid, de strategische keuzes en op welke wijze de stad zich wil positioneren in Vlaanderen.

Dit plan is intussen aan herziening toe en wordt in de toekomst vervangen door het Beleidsplan Ruimte Mechelen.