• Bart Somers - Voorzitter vast bureau
 • Kristof Calvo - Titelvoerend lid vast bureau
 • Patrick Princen - Plaatsvervangend lid vast bureau
 • Greet Geypen - Lid vast bureau
 • Björn Siffer - Lid vast bureau
 • Arthur Orlians - Lid vast bureau
 • Rina Rabau Nkandu - Lid vast bureau
 • Abdrahman Labsir - Lid vast bureau
 • Alexander Vandersmissen - Lid vast bureau
 • Gabriella De Francesco - Voorzitter Bijzonder Comité Sociale Dienst en lid vast bureau
 • Gert Eeraerts - Algemeen directeur

bart somers

Bart Somers - Voorzitter vast bureau

Bevoegd voor:

 • Algemene zaken
 • Veiligheid

Spreekuur: enkel op afspraak via kabinet.somers@mechelen.be

Kabinet

 • Wouter Ollevier, inhoudelijke medewerker T 015 29 75 50
 • Tom Lamberts, inhoudelijke medewerker T 015 29 78 15

kristof calvo

Kristof Calvo - Titelvoerend lid vast bureau


patrick princen

Patrick Princen - Plaatsvervangend lid vast bureau

Bevoegd voor:

 • Openbare werken
 • Natuur- en groenontwikkeling
 • Parken en stadstuinen
 • Klimaat en milieu

 • Energie

 • Duurzaamheid

Spreekuur: enkel op afspraak via kabinet.princen@mechelen.be

T 015 29 76 06

 • Jochen Govaert, kabinetsadviseur
 • Jeroen Van Laer, kabinetscoördinator
 • Annelies Roosen/Naomi Dom, communicatiemedewerkers
 • Karolien Haesen, administratieve ondersteuning

greet geypen

Greet Geypen - Lid vast bureau

Bevoegd voor:

 • Stadsontwikkeling
 • Ruimtelijke ordening en wonen
 • Economie, ondernemen en werk
 • Personeel

Spreekuur enkel op afspraak via kabinet.geypen@mechelen.be

Kabinet

 • Bob Augustynen, inhoudelijke medewerker T 015 29 75 13
 • Birgit Cauwenbergh, administratief medewerker T 015 29 75 35 (voor afspraken)

bjorn siffer

Björn Siffer - Lid vast bureau

Bevoegd voor:

 • Cultuur
 • Toerisme

Spreekuur: enkel op afspraak via kabinet.siffer@mechelen.be

T 015 29 76 06

 • Nelis Van Rompaey, kabinetsadviseur
 • Jeroen Van Laer, kabinetscoördinator
 • Annelies Roosen/Naomi Dom, communicatiemedewerkers
 • Karolien Haesen, administratieve ondersteuning

koen anciaux

Arthur Orlians - Lid vast bureau

Bevoegd voor:

 • Financiën
 • Gebouwen, eigendommen, monumenten
 • Landbouw
 • Juridische zaken

Spreekuur enkel op afspraak via kabinet.orlians@mechelen.be

Kabinet

 • Gökben Üner, inhoudelijke medewerker T 015 29 76 63
 • Birgit Cauwenbergh, administratief medewerker T 015 29 75 35

Rabau RinaRina Rabau Nkandu - Lid vast bureau

Bevoegd voor:

 • Sociale cohesie

 • Onderwijs

 • Slimme stad

 • Mondiaal Beleid

 • Participatie

 • Communicatie

 • Senioren

 • Toegankelijkheid

T 015 29 76 06

 • Nelis Van Rompaey, kabinetsadviseur
 • Jeroen Van Laer, kabinetscoördinator
 • Annelies Roosen/Naomi Dom, communicatiemedewerkers
 • Karolien Haesen, administratieve ondersteuning

abdrahman labsir

Abdrahman Labsir - Lid vast bureau

Bevoegd voor:

 • Jeugd
 • Sport
 • Preventie

Spreekuur: enkel op afspraak via kabinet.labsir@mechelen.be

Kabinet

 • Lies Vertommen, inhoudelijke medewerker T 015 29 76 26

alexander vandersmissen

Alexander Vandersmissen - Lid vast bureau

Bevoegd voor:

 • Mobiliteit
 • Burgerzaken en dienstverlening
 • Dierenwelzijn

Spreekuur: enkel op afspraak via kabinet.vandersmissen@mechelen.be

Kabinet

 • Aïsha Matanda, administratieve medewerker T 015 29 76 82
 • Jonas Vanseveren, inhoudelijke medewerker T 015 29 78 62 

gabriella de francesco

Gabriella De Francesco - Voorzitter bijzonder comité sociale dienst en lid vast bureau

Bevoegd voor:

 • Sociale zaken en welzijn
 • Gezin
 • Kinderopvang
 • Armoedebestrijding
 • Diversiteit en gelijke kansen
 • Zorgbedrijf Rivierenland

Spreekuur: enkel op afspraak via kabinet.defrancesco@mechelen.be

T 015 29 76 06

 • Nelis Van Rompaey, kabinetsadviseur
 • Jeroen Van Laer, kabinetscoördinator
 • Annelies Roosen/Naomi Dom, communicatiemedewerkers
 • Karolien Haesen, administratieve ondersteuning

Gert Eeraerts

Gert Eeraerts - algemeen directeur

Spreekuur: enkel na afspraak

T 015 29 80 88
E gert.eeraerts@mechelen.be