De Scheerstraat

Op de hoek van de Scheerstraat en de Frederik de Merodestraat, vlakbij de Grote Markt, werd in 2014 door de dienst Archeologie een opgraving uitgevoerd en kon de historische bebouwing in kaart worden gebracht. De kelders van enkele kleinere huisjes bleken uit te geven op de Scheerstraat. Die van een groter pand gaf uit op de Frederik de Merodestraat. Daarachter bevond zich een kamer die niet onderkelderd was. Binnen dit vertrek vonden de archeologen een vrij goed bewaarde oven. De ronde constructie dateert van na de middeleeuwen (16de-18de eeuw) en had een diameter van ca. 2 m. De ovenvloer bestond uit rode tegels. Onder de vloer bevonden zich twee gewelfde ruimten, de zogenaamde onderoven. De ovenkoepel was nog deels intact en werd gebouwd met bakstenen en leem. Vermoedelijk gaat het om een broodoven. Uit historisch onderzoek blijkt dat het huis met de oven in de tweede helft van de 16de eeuw bewoond werd door twee bakkers.

Andere vondsten

Andere interessante vondsten zijn een gouden munt van het aartsbisdom Keulen, geslagen in 1469 en aangetroffen in een beerput, en enkele fragmenten gebrandschilderd vlakglas met afbeeldingen van zogenaamde drolerieën: monsters, hybride wezens en humoristische figuurtjes. Ze lijken heel sterk op de figuurtjes die in de late middeleeuwen overvloedig voorkomen in de marges van verluchte handschriften. De paneeltjes maakten deel uit van grotere glas-in-loodramen.