De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, in het Engels GDPR) is duidelijk: iedereen die informatie van anderen bijhoudt, moet de (nieuwe) privacyregels respecteren , dus ook de sportclubs. De boodschap is duidelijk: ‘hou alleen data bij die je echt nog nodig hebt en spring heel zorgvuldig om met de gegevens die je toch nog verzamelt.’