In een sportclub circuleren ontzettend veel gegevens van leden, trainers, medewerkers, sponsors,… . Denk maar aan de vele databanken vol met namen, adressen, telefoonnummers, emailadressen, medische gegevens, en nog zo veel meer.

Er bestaat sinds 1992 een wet die bepaalt hoe deze gegevens beschermd moeten worden maar met de GDPR voert Europa duidelijke regels in met verplichtingen en eventuele (zware) sancties bij misbruik.