De Stad Mechelen tracht via subsidiëring de Mechelse sportverenigingen te ondersteunen. 

Om in aanmerking te komen voor deze subsidiëring dienen sportverenigingen te voldoen aan een aantal kwaliteitsvereisten, die vervat zitten in de verschillende reglementen.

Alle aanvragen voor een erkenning of sportsubsidie moeten digitaal aangevraagd worden. Ga naar het digitaal subsidieplatform. Heb je als club geen log-in en paswoord ontvangen via e-mail, neem dan contact op met de dienst Sport.

Infovergadering: Op maandag 30 januari 2023 gaven we toelichting over onze subsidies. Bekijk de presentatie van deze infovergaderingErkenning als Mechelse sportvereniging

 • Om in aanmerking te komen voor eventuele subsidies moet een sportclub een erkende Mechelse sportvereniging zijn. Jaarlijks moet de aanvraag voor erkenning en de bijhorende bewijsstukken worden ingediend op de dienst Sport.
 • Uiterste inschrijvingsdatum:  het ganse jaar door - 1 maart indien je in aanmerking wil komen voor eventuele subsidie

Erkenning als Mechelse sportvereniging

Subsidie voor sportwerking

 • De subsidie voor sportwerking bestaat uit 2 delen: een algemene sportsubsidie en een specifieke sportsubsidie. De subsidie wordt toegekend op basis van de werking van de club. 
 • Uiterste inschrijvingsdatum: 1 maart. 

Subsidie voor sportwerking

Subsidie voor opleidingen

 • Het volgen van opleidingen en cursussen door trainers, bestuursleden of clubleden wordt door de stad voor 100% ondersteund (met een max. van 150 euro per persoon per jaar).
 • Uiterste inschrijvingsdatum: 1 maart. 

Subsidie voor opleidingen

Subsidie voor verbetering van sportinfrastructuur

 • Clubs met eigen sportinfrastructuur kunnen een subsidie verkrijgen als ze verbeteringswerken laten uitvoeren.
 • Uiterste inschrijvingsdatum: 1 maart.

Subsidie voor verbetering van sportinfrastructuur

Subsidie voor onderhoud en verbetering van sportgrasvelden

 • Clubs die een sport beoefenen op een sportgrasveld kunnen voor het onderhoud en verbetering van het sportgrasveld een subsidie verkrijgen.
 • Uiterste inschrijvingsdatum: 1 maart.

Subsidie voor onderhoud en verbetering van sportgrasvelden

Mechels Sportevenement

 • Organiseer je als club een recreatief of competitief sportevenementen dat openstaat voor iedereen, dan kan je een aanvraag indienen voor een Mechels Sportevenement.
 • Uiterste inschrijvingsdatum: ten laatste 3 maanden voor het evenement plaatsvindt

Mechels Sportevenement