Stad Mechelen tracht via subsidiëring de Mechelse sportverenigingen te ondersteunen. 

Om in aanmerking te komen voor deze subsidiëring dienen sportverenigingen te voldoen aan een aantal kwaliteitsvereisten, die vervat zitten in de verschillende reglementen.

Alle aanvragen voor een erkenning of sportsubsidie moeten digitaal aangevraagd worden. Ga naar het digitaal subsidieplatform. Heb je als club geen log-in en paswoord ontvangen via e-mail, neem dan contact op met team Sport.

Beschik je wel over een log-in, maar toch niet helemaal wegwijs? Check dan de handleiding van onze subsidietool.

Hoe staat het met mijn subsidiedossier? Dat kan je in de online tool checken aan de hand van de status van je dossier

Criteria_subsidies_sportErkenning als Mechelse sportvereniging

 • Om in aanmerking te komen voor eventuele subsidies moet een sportclub een erkende Mechelse sportvereniging zijn. Jaarlijks moet de aanvraag voor erkenning en de bijhorende bewijsstukken worden ingediend op de dienst Sport.
 • Uiterste inschrijvingsdatum:  het ganse jaar door - 1 maart indien je in aanmerking wil komen voor eventuele subsidie

Erkenning als Mechelse sportvereniging

Subsidie voor sportwerking

 • De subsidie voor sportwerking bestaat uit 2 delen: een algemene sportsubsidie en een specifieke sportsubsidie. De subsidie wordt toegekend op basis van de werking van de club. 
 • Uiterste inschrijvingsdatum: 1 maart. 

Subsidie voor sportwerking

Subsidie voor opleidingen

 • Het volgen van opleidingen en cursussen door trainers, bestuursleden of clubleden wordt door de stad voor 100% ondersteund (met een max. van 150 euro per persoon per jaar).
 • Uiterste inschrijvingsdatum: 1 maart. 

Subsidie voor opleidingen

Subsidie voor verbetering van sportinfrastructuur

 • Clubs met eigen sportinfrastructuur kunnen een subsidie verkrijgen als ze verbeteringswerken laten uitvoeren.
 • Uiterste inschrijvingsdatum: 1 maart.

Subsidie voor verbetering van sportinfrastructuur

Subsidie voor onderhoud en verbetering van sportgrasvelden

 • Clubs die een sport beoefenen op een sportgrasveld kunnen voor het onderhoud en verbetering van het sportgrasveld een subsidie verkrijgen.
 • Uiterste inschrijvingsdatum: 1 maart.

Subsidie voor onderhoud en verbetering van sportgrasvelden

Subsidie voor aankoop vast AED-toestel met buitenkast

 • Erkende sportclubs kunnen een éénmalige subsidie aanvragen voor de aankoop van een vast AED-toestel met buitenkast.
 • Startdatum subsidie-aanvragen: 15 maart 2024 
 • Uiterste inschrijvingsdatum: 1 oktober 2024

Subsidie voor aankoop vast AED-toestel met buitenkast

Het aanvraagformulier van deze subsidie verschijnt hier vanaf 15 maart 2024.

Mechels Sportevenement

 • Organiseer je als club een recreatief of competitief sportevenementen dat openstaat voor iedereen, dan kan je een aanvraag indienen voor een Mechels Sportevenement.
 • Uiterste inschrijvingsdatum: ten laatste 3 maanden voor het evenement plaatsvindt

Mechels Sportevenement

Aanvraag Mechels Sportevenement