Interreg Europe project SPOTLOG

Green and Socially resPOnsible ciTy Logistics InnovaTions

De belangrijkste visie van project SPOTLOG is om lokale gemeenschappen te betrekken bij het creëren van maatschappelijk verantwoorde logistieke systemen, gebaseerd op koolstofvrije vervoerswijzen waar mogelijk, door slim gebruik van alle beschikbare middelen en van de digitalisering van het goederen- en personenvervoer.

Door zich te richten op gemeenschappen met een lage dichtheid en middelgrote steden, willen de SPOTLOG-partners de regionale beleidsinstrumenten verbeteren met het oog op de Europese doelstellingen van inclusieve en CO2neutrale mobiliteit. De transversale aanpak van SPOTLOG is bedoeld om meerdere praktische en beleidsaspecten met betrekking tot de ondersteuning van de "last mile" logistiek en een uitgebreide beoordeling van de stedelijke logistieke effecten op de samenleving aan te pakken.

Op basis van een multidisciplinair consortium met heterogene achtergronden zullen de SPOTLOG-partners een co-creatieplatform opzetten dat gericht is op:

 • Kennis delen en goede praktijken spotten met betrekking tot innovatieve manieren van efficiënte logistieke distributie en koolstofvrije vervoerswijzen;
 • Vertrouwen tussen belanghebbenden bevorderen voor een betere intersectorale samenwerking (bv. door samenwerking tussen passagiersvervoer en logistieke bedrijven, distributeurs en plaatselijke handel te stimuleren);
 • Door samen te werken met het beleidsleerplatform zal SPOTLOG bijdragen tot het voeden van een kenniscentrum dat gericht is op het verminderen van de koolstofvoetafdruk van het goederenvervoer in dichtbevolkte stedelijke en plattelandsgebieden.

Partners

SPOTLOG telt 11 projectpartners:

 • University of Aveiro (PT)
 • Fundão Municipality (PT)
 • TTS Italy (IT)
 • Smart Cities of Romania Cluster (RO)
 • Tampere University of Applied Sciences (FI)
 • Mazovia Energy Agency (PL)
 • Municipality of Rimini (IT)
 • Vidzeme Planning Region (LV)
 • Constanta Metropolitan Area Intercommunity Development Association (RO)
 • Stad Mechelen (BE)
 • Lille Municipality (FR)

Duur

Het project loopt van 28.02.2023 tot en met 31.05.2027.

Budget

Het projectbudget van Stad Mechelen is 285.440,80 euro en wordt voor 80% gesubsidieerd door Europa.