Door de rechtsonzekerheid van het huidig ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Spreeuwenhoek maken we een nieuw RUP op. IGEMO is aangesteld als ontwerper van het ruimtelijk uitvoeringsplan Spreeuwenhoek Venne Bis. Plan+ treedt op als ruimtelijk planner en Tractebel als studiebureau voor het milieueffectrapport. Het nieuwe RUP wordt ook in nauw overleg met de Vlaamse overheid opgemaakt.

Doelstellingen

Het nieuwe ruimtelijk uitvoeringsplan Spreeuwenhoek Venne Bis wil de rechtsonzekerheid van het bestaande RUP Spreeuwenhoek herstellen. 

Anderzijds wil het nieuwe RUP het gebied Spreeuwenhoek-Venne verder ontwikkelen met een mix van woningen. We gaan voor compacter ruimtegebruik met respect voor de draagkracht van de omgeving en de al afgeleverde vergunningen in het huidige RUP

De functies in het gebied worden herbekeken in het nieuwe RUP maar niet verhoogd. Het gebied zal een groenere invulling krijgen. Het private bos langs de Hanswijkbeek, het voormalige Hof van Betzenbroeck, vrijwaren we zoveel mogelijk. Daarnaast behouden we de huidige recreatiezone met voetbalvelden en tennisvelden.

Verschillende stappen

Onlangs wijzigde de procedure voor de goedkeuring van het ruimtelijk uitvoeringsplan en milieueffectrapport. Beide worden vanaf nu samen goedgekeurd in één procedure.

Volgende stappen nemen we bij de opmaak van het RUP. 

  • Voorbereidende nota
  • Startnota - 1ste breed participatiemoment
  • Scopingsnota
  • Voorontwerp
  • Ontwerp - 2de breed participatiemoment - najaar 2022
  • Definitief ontwerp

Vandaag werken we aan het ontwerp. De bewonersbegeleidingsgroep  (BBG) met vertegenwoordigers van bewoners worden betrokken doorheen het hele traject.