Door de rechtsonzekerheid van het huidige RUP Spreeuwenhoek besliste de stad Mechelen om een nieuw RUP op te maken. Dit nieuw RUP wordt opgemaakt door IGEMO; het studiebureau voor de opmaak van een Plan-MER moet nog aangesteld worden. Het nieuwe RUP wordt ook in nauw overleg met de Vlaamse overheid opgemaakt.

De basisprincipes voor het nieuwe RUP zijn:

  • Een vrijwaring van het bos van Loos;
  • Een groene invulling;
  • Respect voor de afgeleverde vergunningen;
  • Beperken van de planschade en schadevergoedingen.

Onlangs wijzigde de procedure voor de goedkeuring van het RUP en Plan-Mer. Beide worden vanaf nu samen goedgekeurd in één procedure.

Dit traject wordt gevolgd:

  • Voorbereidende nota
  • Startnota                           1ste breed participatiemoment
  • Scopingsnota
  • Voorontwerp
  • Ontwerp                            2de breed participatiemoment
  • Definitief ontwerp

De doorlooptijd van een nieuw RUP is gemiddeld 2,5 jaar. De bewonersbegeleidingsgroep  (BBG) met vertegenwoordigers van bewoners worden betrokken doorheen het hele traject.