Bij de herinrichting zorgen we voor nieuwe groenvakken en wegversmallingen die de snelheid van auto's afremmen.

De Grote Nieuwedijkstraat is een woonstraat, maar ook een drukke straat met veel doorgaand verkeer in de wijk Nekkerspoel. De heraanleg van de straat zal de leefomgeving voor bewoners sterk verbeteren.

Samen denken

We nodigden de buurt uit voor een bewonersvergadering op dinsdag 9 mei om 19u in de refter van het Busleyden Atheneum Campus Caputsteen, Caputsteenstraat 51. Daar konden buurtbewoners de plannen inkijken, een tegeltuin aanvragen, vragen stellen en gezellig napraten bij een drankje. 

Woon jij in het stukje Grote Nieuwedijkstraat (Kleine Nieuwedijkstraat tot aan de brug over de Vrouwvliet) dat vanaf september onder handen wordt genomen? Dan kon je tot en met oktober een tegeltuin aanvragen. Tijdens de aanleg van de straat, nemen we de inrichting van de tegeltuinen mee. 

Plannen

De Grote Nieuwedijkstraat loopt van de Nekkerspoelstraat tot aan de gemeentegrens met Sint-Katelijne-Waver.

Met de heraanleg van de straat zal de leefomgeving sterk verbeteren. We stimuleren ook particuliere initiatieven waardoor de woonwijk een aangenamer klimaat krijgt.

  • We behouden zoveel mogelijk parkeerplaatsen.
  • We planten nieuwe bomen en nieuwe groenvakken.
  • Omdat de straat te smal is voor fietspaden, maken we fietssuggestiestroken die de plaats voor fietsers zichtbaar maken.

De Grote Nieuwedijkstraat blijft ook na de herinrichting een belangrijke verkeersas in Nekkerspoel. Daarom nemen we maatregelen die de snelheid van auto’s remmen: 

  • verhoogde kruispunten
  • asverschuivingen met voldoende ruimte ertussen zodat auto’s en bussen elkaar kunnen passeren
  • wegversmallingen

We voeren de werken in de straat uit in 3 verschillende fases. Fase 1 en 2 zijn al gebeurd. Een groot deel van de straat is dus al vernieuwd. Nu is enkel nog het stukje van de Kleine Nieuwedijkstraat tot aan de brug over de Vrouwvliet aan de beurt. 

Timing

  • einde werken fase 1: 2017
  • einde werken fase 2: 2018
  • start werken fase 3: midden september 2023 
  • einde werken fase 3: mei 2024

De timing is afhankelijk van verschillende factoren. Ze kan dus mogelijks nog opschuiven. 

Nieuwsbrief

Ontvang altijd de laatste updates van de Grote Nieuwedijkstraat. 

Ik schrijf me in voor de nieuwsbrief

Ligging

De Grote Nieuwedijkstraat ligt in de wijk Nekkerspoel, een 19e eeuwse woongordel buiten de historische binnenstad.