Bij de herinrichting zorgen we voor nieuwe groenvakken en wegversmallingen die de snelheid van auto's afremmen.

De Grote Nieuwedijkstraat is een woonstraat, maar ook een drukke straat met veel doorgaand verkeer in de wijk Nekkerspoel. De heraanleg van de straat zal de leefomgeving voor bewoners sterk verbeteren.

Plannen

De Grote Nieuwedijkstraat loopt van de Nekkerspoelstraat tot aan de gemeentegrens met Sint-Katelijne-Waver.

Met de heraanleg van de straat zal de leefomgeving sterk verbeteren. We stimuleren ook particuliere initiatieven waardoor de woonwijk een aangenamer klimaat krijgt.

  • We behouden zoveel mogelijk parkeerplaatsen.
  • We planten nieuwe bomen en nieuwe groenvakken.
  • Omdat de straat te smal is voor fietspaden, maken we fietssuggestiestroken die de plaats voor fietsers zichtbaar maken.

De Grote Nieuwedijkstraat blijft ook na de herinrichting een belangrijke verkeersas in Nekkerspoel. Daarom nemen we maatregelen die de snelheid van auto’s remmen: 

  • verhoogde kruispunten
  • asverschuivingen met voldoende ruimte ertussen zodat auto’s en bussen elkaar kunnen passeren
  • wegversmallingen

Timing

De werken starten na het zomerbouwverlof van 2023.

Ligging

De Grote Nieuwedijkstraat ligt in de wijk Nekkerspoel, een 19e eeuwse woongordel buiten de historische binnenstad.