In dit deelgebied verschijnt aan de samenvloeiing van beide Dijle-armen een publiek park van ongeveer een hectare. OKRA landschapsarchitecten tekende het ontwerp en Atelier Ruimtelijk Advies (ARA) werkt het technisch uit. CORES Development en Global Estate Group financieren de aanleg van het park.

100% natuurlijk

Het park krijgt een sterk natuurlijk karakter met een rijke variatie aan planten, een gelaagde opbouw en zeer veel aandacht voor de verhoging van de biodiversiteit. Er zijn grasvelden die minder vaak gemaaid worden, bloemrijke vaste planten, vruchtdragende heestergroepen, een fruitboomgaard en maar liefst 46 meerstammige heesters. Meer dan 60 nieuwe bomen krijgen een plekje in het park. Drie platanen, die oorspronkelijk op het Rode Kruisplein stonden, zijn al verplant en krijgen hun definitieve stek in het park.

Er is ruimte om naar hartenlust te spelen, er aangenaam te vertoeven en te genieten van het bloemrijke grasland. Honden leven zich helemaal uit in de hondenweide van ruim 500m². Het subtiele reliëf versterkt de relatie met de Dijle door een betere zichtbaarheid naar het water toe.

MICROBOS

Er werd een microbos aangeplant van 252m². Dat is een stukje dichtbegroeid, inheems bos midden in het park. Regionaal Landschap Rivierenland engageert zich om het microbos mee aan te planten en er samen goed voor te zorgen. De realisatie van dit stukje ruige natuur is een voorstel uit de Grond der Dingen. Maar dat is niet alles! Er komt ook een heus bijenhotel, voorzieningen voor zwaluwen en een link met de ‘wetlands’ van Wattland. Da’s meteen heel veel grondstof om een sterk educatief luik uit te werken.

Belevingsstrip

De stockageplaats van de betoncentrale heeft een uitgesproken patroon en is daardoor enorm geschikt als tuinstrip inclusief waterspelelement.

Het Keerdokpark wordt een hotspot voor biodiversiteit