We willen de Kerkhofstraat opnieuw aanleggen met meer groen en ruimte.  

Samen denken

We nodigden de buurtbewoners van de Kerkhofstraat uit op een infomoment  op 17 oktober. Bezoekers kregen een korte uitleg en konden daarna de plannen inkijken en vragen stellen. De plannen en presentatie vind je onder 'Downloads'. Op basis van de feedback die we ontvingen, passen we de plannen nu aan tot een definitief plan, dat je hier binnenkort terugvindt. We herbekijken de draaicirkels voor toegang tot de opritten, de mogelijkheden om fietsen te parkeren en de locatie en grootte van de plantvakken. 

Plannen

Een nieuwe aanleg is nodig omdat de weg in slechte staat is. De straat is heel smal en over de volledige lengte van de straat moeten we een vrije doorgang behouden voor de hulpdiensten. 

De riolering is nog in een goede staat en leggen we daarom niet opnieuw aan. Als we toch op een probleem stuiten tijdens de werken, brengen we Pidpa op de hoogte. 

We zorgen voor extra groen. Dat doen we om te beginnen via de aanleg (en onderhoud) van plantvakken. Hierdoor kan regenwater ook beter in de bodem dringen. We zorgen voor verschillende soorten beplanting van goede kwaliteit. Als buurtbewoner kan je een plantvak adopteren waardoor je zelf instaat voor de beplanting en het onderhoud ervan. Zo maak je er mee een mooie straattuin van. 

Naast de plantvakken komt op verschillende plaatsen een overrijdbare waterdoorlatende strook. De plantvakken en overrijdbare strook zullen er uitzien zoals de Paardenkerkhofstraat in Mechelen. We onderzoeken of stapstenen nodig zijn om hier en daar een stevige ondergrond te creëren.

Er is ook een mogelijkheid tot groenslingers in een deeltje van deze straat. Dit is een klimplant die via de gevels van twee buren omhoog groeit en de straat overbrugt. Zowel een straattuin adopteren als een groenslinger aanvragen kan bij de stad.

Meer info en aanvragen

Zelfstandigen die hinder ondervinden tijdens de werken voor hun zaak, kunnen nakijken of ze recht hebben op een premie

Timing 

Eerst leggen de nutsmaatschappijen de nutsleidingen in de straat opnieuw aan. Denk aan water, gas, elektriciteit ... Hierover zullen zij nog contact opnemen met de buurtbewoners. 

Aansluitend starten we met de werken. Hiervoor organiseren we samen met de aannemer nog een infomoment. Als alles goed loopt, gebeuren de werken in het voorjaar van 2024.

Ligging

De Kerkhofstraat is gelegen te Walem.