De Larestraat en de Tiendenschuurstraat zijn lokale wegen in Hombeek. We ontharden de straten en planten hagen en bomen aan in de berm. 

Plannen

Larestraat

In de Larestraat rijden veel landbouwvoertuigen en fietsers. Met een verkeersfilter sluiten we de straat af voor auto’s, maar kan landbouwverkeer er wel nog rijden. 

Tiendenschuurstraat

In het deel van de Tiendenschuurstraat richting de Kooterweg vervangen we een deel van de verharde weg door een onverharde zandweg. Dit past bij de andere wegen in de omgeving. 

We testen deze werkwijze in de Spildorenlaan. Daar hebben we de helft van de weg onthard. De andere helft blijft verhard, zodat je er nog steeds comfortabel kan fietsen en wandelen. In de Spildorenlaan zoeken we naar de beste manieren om te vergroenen. De resultaten zullen de aanpak in de Tiendenschuurstraat mee bepalen.

Samen met de buurt

In de berm kunnen we hagen en bomen aanplanten om de biodiversiteit te verhogen. Samen met de landbouwers bekijken we welke kleine landschapselementen daarvoor het meest geschikt zijn.

Tijdens een infosessie op 22 maart 2022 gaven we de bewoners van de Larestraat en de Tiendenschuurstraat meer uitleg. Je kan de presentatie in pdf downloaden.

RE-MOVE helpt uitbreken

De heraanleg van beide straten doen we samen met RE-MOVE. Dit Vlaams project onderzoekt hoe we straten kunnen ontharden. 

Timing 

  • maart 2022: uitwerking concept
  • zomer 2022: ontwerp
  • eind 2022: vergunningsaanvraag 
  • begin 2023: aanbesteding 
  • juni 2023: start werken

Ligging

De Larestraat en Tiendenschuurstraat zijn lokale wegen in Hombeek.