Tussen de Elektriciteitstraat en de brug over de Dijle maken we van deze weg een echte stadsboulevard met brede fietspaden en veel groen. 

Plannen

Om te beginnen pakken we de middenberm aan. De vangrails breken we open en de groenstrook verlagen we. Hierdoor kan regenwater gemakkelijker in de grond sijpelen in plaats van dat het via de riolering wegstroomt. Dit is beter voor de natuur. We zorgen ook voor extra beplanting met verschillende soorten hoge bomen die van nature in onze omgeving voorkomen.

Aan de zijde waar verkeer de stad uitrijdt maakt de pechstrook en vangrail plaats voor:

  • een groenstrook met bomen
  • een dubbelrichtingsfietspad van 3 meter
  • een schrikstrook met haag tussen het fietspad en de weg wat deze omgeving veiliger maakt voor fietsers

Aan de zijde waar het verkeer onze stad binnen rijdt, komt er een breed fietspad en groenstrook. Daar is de ruimte iets beperkter, maar zorgen we toch voor een invulling van goede kwaliteit. De buffergracht behouden we want ook die zorgt voor opslag van een teveel aan regenwater, en voor een goede waterinfiltratie. 

Dit stadsvernieuwingsproject beëindigen doen we met een vernieuwing van de asfalt toplaag op het kruispunt van de N16 met de Elektriciteitstraat. Dat kruispunt is tegen dan in het kader van stadsvernieuwingsproject Wattland ook vernieuwd. 

Over de volledige nieuwe stadsboulevard komen 100 hoge bomen bij.

We schatten de kosten van dit project op 1 miljoen euro.

Timing

De timing is nog onder voorbehoud, maar we richten ons op de planning hieronder: 

  • september 2023: goedkeuring aanbestedingsdossier (beschrijft onder andere het project, het werk dat gedaan moet worden en de vraag aan bedrijven om offertes in te dienen)
  • november 2023: gunning aannemer
  • januari 2024: start werken
  • april 2024: einde werken

Ligging

Het stukje dat we vernieuwen ligt tussen de Elektriciteitstraat en de brug over de Dijle.