Voor Spreeuwenhoek-Venne liggen er mooie plannen klaar. Maar om die te realiseren moet het gebied eerst een andere bestemming krijgen. En dat gebeurt via het RUP. Volgens het Gewestplan is de bestemming van Spreeuwenhoek-Venne deels woonuitbreidingsgebied, deels agrarisch gebied (landbouw). Omdat die grote landbouwactiviteiten hier niet meer op zijn plaats zijn, willen we die bestemming aanpassen naar woongebied en open ruimte gebied. Het recreatiegebied behouden we. 

Bij het RUP hoort ook het plan-MER, een document dat de milieu-effecten van de plannen in kaart brengt. 

Maar waar focussen de plannen en dus het nieuwe RUP nu op? 

  • behoud van het bos langs de Hanswijkbeek
  • een groenere invulling waarbij we van de weilanden een echt Muizenpark maken, met ruimte voor water, biodiversiteit, etc.
  • een mix van woningen
  • efficiënt ruimtegebruik waarbij we ervoor zorgen dat alles mooi in de bestaande omgeving past
  • behoud van de recreatiezone ter hoogte van de voetbalvelden

Het gebied kreeg zo’n 10 jaar geleden al een bestemming toegewezen via het RUP Spreeuwenhoek-Venne. Dat RUP is niet geschrapt, maar is wel rechtsonzeker sinds 2017, waardoor er nu geen goede basis is voor het afleveren van bijvoorbeeld omgevingsvergunningen. Om terug rechtszekerheid te brengen maken we samen met verschillende partners, de buurt en de Vlaamse overheid een nieuw RUP, met bijhorend plan-MER. 

Het nieuwe ontwerp RUP en plan-MER werd voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad op 23 oktober 2023. Het openbaar onderzoek liep van 7 november 2023 tot en met 9 januari 2024. In de zijlijn vind je alle documenten. 

In februari - maart bundelt de GECORO (Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening), een organisatie gespecialiseerd in ruimtelijke ordening, alle reacties die we kregen tijdens het openbaar onderzoek tot een advies.