In de Zemstseweg zorgen we voor een veiligere omgeving, voor fietser en chauffeur.

Samen denken

Woensdag 25 oktober oganiseerden we een infomoment voor de buurt. We gaven meer info over hoe de straat er zal uitzien na de werken. We beantwoordden vragen en stonden open voor feedback. 

Plannen

Zemstseweg binnen de bebouwde kom

We verlagen de snelheid voor gemotoriseerd verkeer tot 30 km/uur in deze zone. De volledige straat wordt heraangelegd. 

Om de fietsers veilig van het fietspad naar de fietssuggestiestrook te brengen ter hoogte van de Esdoornschool, versmallen we de rijweg plaatselijk naar 4,55 m. Hierdoor moet gemotoriseerd verkeer afremmen. 2 personenwagens kunnen elkaar nog kruisen. Grotere voertuigen kruisen voor of na de versmalling. Zo creëren we ook een duidelijke poort naar de nieuwe zone 30 en vestigen we de aandacht op de fietsers die via de suggestiestrook op de rijweg komen. De rest van de rijweg wordt 5,80 m breed. Er komen ook duidelijkere oversteekplaatsen. 

De parkeerplaatsen bakenen we af met groenvakken. 

Zemstseweg buiten de bebouwde kom

In deze zone komt een witte, doorlopende lijn aan weerszijden van de weg. Dit geeft voor de chauffeur een gevoel van versmalling waardoor veiliger rijgedrag nodig is. 

Bij het kruispunt met de Houtestraat wordt de voorrangsregeling aangepast. Het inrijden van de Houtestraat zal gebeuren via een verhoogde inrichting. De afslagstrook verdwijnt. Zo creëren we plaats voor enkele parkeerplaatsen. We maken ook van de gelegenheid gebruik om de fietssuggestiestroken in de Houtestraat opnieuw te markeren.

Fietsers die de Zemstseweg volgen, zullen voorrang krijgen en beter zichtbaar zijn. We verbreden de fietspaden waar mogelijk, maar door de bestaande grachten zijn we hierin beperkt. 

De stad investeert € 750.000. Voor een deel van deze werken krijgen we subsidies van het Kopenhagenfonds.

Timing

De werken starten in de zomer van 2024.

Ligging

De straat is gelegen in Hombeek.