Hieronder vind je enkele vaste schrijfwijzes die typisch zijn voor onze organisatie. Twijfel je of iets met een hoofdletter moet of hoe je een datum moet schrijven? De vaste schrijfwijzes hieronder zijn gerangschikt op alfabetische volgorde.


Adres

Dienst Sport
Grote Markt 21
2800 Mechelen

Afdeling Communicatie, Citymarketing & Toerisme
Grote Markt 21
2800 Mechelen

Algemeen directeur

Functiebenamingen als algemeen directeur, schepen of afdelingshoofd schrijf je met een kleine letter. De naam van het bevoegdheidsdomein, die volgt op de functiebenaming, krijgt een hoofdletter.

de dienst Jeugd (maar vlotter: de jeugddienst)
de schepen van Economie
de schepen van Openbare Werken
de schepen van Gebouwen, Eigendommen en Monumenten
het afdelingshoofd Welzijn
de algemeen directeur
de adjunct-algemeendirecteur

Afkortingen

Vermijd afkortingen. Die verstoren gemakkelijk je communicatie omdat ze niet begrepen worden of dubbelzinnig zijn. Of je tekst maakt er snel een overhaaste en technische indruk door. Schrijf afkortingen daarom bij voorkeur voluit.

Andere afkortingen schrijf je bij voorkeur eerst voluit met de afkortingen tussen de haakjes erachter. Bijvoorbeeld: team Info & Doorverwijzing (ID-team), dienst Strategie & Ontwikkeling (STRO). Bij ingeburgerde afkortingen zoals ldc, btw en wzc hoeft dat niet.

Afkortingen van dagen en maanden

Bij een datum schrijven we altijd namen van maanden en dagen voluit. Vermeld alleen het jaartal bij teksten die lang blijven bestaan, zoals webteksten.

donderdag 7 april 2022
donderdag 7 april
7 april 2022
7 april

Kort een datum alleen af als het nodig is, zoals in infokaders, tabellen en op affiches. Kort je datum af met 2 letters (ma, di, wo, do, vr, za en zo), 2 cijfers voor de dag (01, 02, ..., 31) en de maand (01, 02, ..., 12), en 4 cijfers voor het jaartal (indien nodig). Zet tussen de cijfers een punt en geen schuine streep.

do 07.04.2022
do 07.04
07.04.2022
07.04

Bedragen

In lopende, niet-wervende teksten schrijf je ‘euro’ voluit na het getal. In wervende teksten (zoals flyers, affiches en mailings) gebruik je het euroteken (€). Je zet het euroteken vóór het getal. Erna komt een spatie en dan volgt het getal.

Ik heb nog 52 euro in mijn portemonnee zitten.
Geef je nummerplaat af en krijg € 250 euro mobiliteitsbudget
€ 250 mobiliteitsbudget: hoe krijg je dat?

Gebruik altijd een komma voor de eurocenten. Zet geen komma of nullen bij gehele getallen.

75,50 euro
€ 75,50
14 euro (dus niet 14,00 euro) 
€ 14 (dus niet € 14,00)

Beletselteken (…)

Schrijf een spatie vóór en een spatie na het beletselteken, tenzij het een deel van het woord vervangt: dan komt er géén spatie voor. Schrijf geen komma of extra punt na het beletselteken, ook niet bij een opsomming.

Dat had ik nooit gedacht ...
Potverd... wat ze me toen vertelde ... grenst aan het ongelooflijke.
Hij verkoopt potten, pannen, bestek ...

Bijvoorbeeld

Schrijf ‘bijvoorbeeld’ altijd voluit. Kort dus niet af. Gebruik eventueel het woord ‘zoals’ om korter te schrijven.

Bold

Gebruik geen vetjes in lopende teksten, omdat ze de bladspiegel onrustig maken. Uitzonderingen zijn webteksten en mailings, waar vette woorden een snelle 'scanning' van de tekst mogelijk maken.

Btw-nummer

Noteer een Belgisch btw-nummer mét spatie en puntjes.

BE 0123.456.789

Noteer een Nederlands btw-nummer zonder spatie of puntjes.

NL123456789B01

College van burgemeester en schepenen

Het ‘college van burgemeester en schepenen’ schrijf je altijd met kleine letters.

Citaten

Telkens tussen dubbele aanhalingstekens. Bij een losstaande quote hoort geen punt op het einde.”

“Op de Tinelsite vind je onze prachtige bibliotheek Het Predikheren”, zei de baliemedewerker trots.

“Op de Tinelsite vind je onze prachtige bibliotheek Het Predikheren”

Cursief

Gebruik cursief alleen maar als je iets wil accentueren of als het gaat om een vreemd woord (dat niet in de woordenlijst der Nederlandse taal is opgenomen).

Stuur het origineel terug, geen kopie.

De milieuvriendelijke deelwagens van Poppy werken volgens een freefloatingsysteem. Dat wil zeggen dat er geen vaste standplaatsen zijn zoals bij cambio.

Datum

Bij een datum schrijven we altijd namen van maanden en dagen voluit. Vermeld alleen het jaartal bij teksten die lang blijven bestaan, zoals webteksten.

donderdag 7 april 2022
donderdag 7 april
7 april 2022
7 april

Kort een datum alleen af als het nodig is, zoals in infokaders, tabellen en op affiches. Kort je datum af met 2 letters (ma, di, wo, do, vr, za en zo), 2 cijfers voor de dag (01, 02, ..., 31) en de maand (01, 02, ..., 12), en 4 cijfers voor het jaartal (indien nodig). Zet tussen de cijfers een punt en geen schuine streep.

do 07.04.2022
do 07.04
07.04.2022
07.04

Een of één?

We schrijven 'één' als het een telwoord is dat als een lidwoord gelezen zou kunnen worden. Of als het om een precies aantal gaat. 

Ik moet nog één dossier afwerken, niet twee.
Stap één 

Als er geen verwarring met een lidwoord mogelijk is, schrijven we 'een'. Ook in samenstellingen zoals 'eenentwintig' of 'eengezinswoning', of vaste combinaties zoals 'een van de' schrijven we geen accenttekens. 

Ik heb er een gegeten.
Mechelen is een van de mooiste steden van België.

Euro

In lopende, niet-wervende teksten schrijf je ‘euro’ voluit na het getal. In wervende teksten of titels (zoals flyers, affiches en mailings) gebruik je het euroteken (€). Je zet het euroteken vóór het getal. Erna komt een spatie en dan volgt het getal.

Ik heb nog 52 euro in mijn portemonnee zitten.
Geef je nummerplaat af en krijg € 250 euro mobiliteitsbudget
€ 250 mobiliteitsbudget: hoe krijg je dat?

Gebruik altijd een komma voor de eurocenten. Zet geen komma of nullen bij gehele getallen.

75,50 euro
€ 75,50
14 euro (dus niet 14,00 euro) 
€ 14 (dus niet € 14,00)

Functiebenamingen

Functiebenamingen als algemeen directeur, schepen of afdelingshoofd schrijf je met een kleine letter. De bevoegdheid krijgt een hoofdletter.

de dienst Jeugd (maar vlotter: de jeugddienst)
de schepen van Economie
het afdelingshoofd Welzijn
de algemeen directeur
de adjunct-algemeendirecteur

Als die bevoegdheid uit meerdere woorden bestaat, krijgt elk woord afzonderlijk een hoofdletter.

de dienst Ruimtelijke Planning & Mobiliteit
directie Algemene Zaken
de dienst Bestuurlijk Beheer
de schepen van Openbare Werken

Het ‘college van burgemeester en schepenen’ schrijf je altijd met kleine letters.

Geld

In lopende, niet-wervende teksten schrijf je ‘euro’ voluit na het getal. In wervende teksten of titels (zoals flyers, affiches en mailings) gebruik je het euroteken (€). Je zet het euroteken vóór het getal. Erna komt een spatie en dan volgt het getal.

Ik heb nog 52 euro in mijn portemonnee zitten.
Geef je nummerplaat af en krijg € 250 euro mobiliteitsbudget
€ 250 mobiliteitsbudget: hoe krijg je dat?

Gebruik altijd een komma voor de eurocenten. Zet geen komma of nullen bij gehele getallen.

75,50 euro
€ 75,50
14 euro (dus niet 14,00 euro) 
€ 14 (dus niet € 14,00)

Genderbewust taalgebruik

Gebruik de voornaamwoorden 'hij', 'hem' en 'zijn' als je naar mannen verwijst en 'ze/zij' en 'haar' als je naar vrouwen verwijst. Als je naar een non-binaire persoon verwijst, gebruik je de voornaamwoorden die de persoon in kwestie verkiest of 'die', 'hen' en 'hun' als je de voorkeur van de persoon in kwestie niet kent.

Meer weten over genderneutraal taalgebruik? Klik hier

Getallen - in cijfers of woord?

Schrijf getallen tot en met tien voluit in een doorlopende, offline tekst, tenzij het gaat om de getallen in data of bij meeteenheiden (zoals euro, kg en cm). Getallen boven de tien schrijf je in cijfers. In online teksten (website en sociale media) schrijf je alle getallen in cijfers, dus ook die onder tien.

vier locaties (op sociale media/website: 4 locaties)
11 voorstellingen

Duizendtallen schrijf je tot vier cijfers aan elkaar. Vanaf meer dan vier cijfers splits je de duizendtallen op met een punt.

1258 winnaars
56.259,61 euro

Zet alles in cijfers als in eenzelfde alinea getallen in cijfers en letters zouden worden gemengd.

Deze zin telt 8 woorden en 30 letters. (Dus niet: Deze zin telt acht woorden en 30 letters.)

Cijfers bij maten, gewichten, percentages, bedragen, graden, afstanden schrijf je ook altijd in cijfers.

8 km
1,2 kg
9 %

Getallen - rangtelwoorden

Schrijf rangtelwoorden bij voorkeur voluit: eerste, tweede, derde. Zo niet, dan gebruik je de hoorbare uitgang: 1ste, 2de, 7ste (niet 1ste, 1e of 1e).

IJ

Schrijf IJ, niet Ij aan het begin van een zin, of in eigennamen.

IJzig koud was het. (niet: Ijzig koud was het)
Je vindt de zaterdagmarkt op de Veemarkt, Grote Markt en de IJzerenleen.

Je kunt of je kan?

We kiezen ervoor om altijd 'je kan' te gebruiken, omdat dat vlotter, laagdrempeliger en sympathieker overkomt. 'Je kunt' is eerder formeel. Hierbij volgen we dus VRT Taal niet

Je wil of je wilt? 

We kiezen ervoor om altijd 'je wil' te gebruiken, omdat dat vlotter, laagdrempeliger en sympathieker overkomt. 'Je wilt' is eerder formeel. Hierbij volgen we dus VRT Taal niet

Je zal of je zult?

We kiezen ervoor om altijd 'je zal' te gebruiken, omdat dat vlotter, laagdrempeliger en sympathieker overkomt. 'Je zult' is eerder formeel. Hierbij volgen we dus VRT Taal niet

Jij of u?

Spreek de lezer altijd aan met ‘je’. Bij juridische en financiële zaken (boetes, belastingheffingen, vorderingen) communiceren we wel in de u-vorm omdat we daarmee een zekere afstand bewaren ten opzichte van de lezer.

Koppen en alineakopjes

Schrijf koppen en alineakopjes zonder punt op het einde (een vraag- of uitroepteken mag wel).

Lokaal dienstencentrum

in kleine letters, de afkorting is ldc

Maten en gewichten

Schrijf maten en gewichten volgens de internationale normen, met een spatie ervoor en zonder punt erachter:

8 km   
23,5 g

 • are, hectare: a, ha
 • byte, kilobyte, megabyte: B, KB, MB
 • kilocalorie: kcal
 • gram, kilogram: g, kg
 • liter, hectoliter: l, hl
 • meter, kilometer, centimeter, millimeter: m, km, cm, mm
 • seconde: s
 • ton: t
 • watt, kilowatt, kilowattuur: W, kW, kWh

Museum Hof van Busleyden

We zetten geen lidwoord voor 'Museum Hof van Busleyden'. 

Het werk komt uit de collectie van Museum Hof van Busleyden. (dus niet: het Museum Hof van Busleyden)

Namen

Titels van boeken, programma’s, liedjes enzovoort zet je telkens tussen enkele aanhalingstekens.

Eén bracht onze stad prachtig in beeld in het programma ‘Vlaanderen Vakantieland’.

Opsommingen

Bestaat de opsomming uit volzinnen? Hoofdletter vooraan en een punt achteraan.

Hiervoor kan je het mobiliteitsbudget gebruiken:

 • Je koopt een elektrische fiets. 
 • Je neemt een abonnement bij het openbaar vervoer.
 • Je koopt taxicheques aan.

Bestaat de opsomming uit zinsdelen? Kleine letter vooraan, puntkomma achteraan, behalve het laatste opsommingsdeel: dat krijgt een punt.

Met het mobiliteitsbudget kan je:

 • een elektrische fiets kopen;
 • een abonnement nemen bij het openbaar vervoer;
 • taxicheques aankopen.

Bestaat de opsomming uit woorden of hele korte delen? Dan mag je alle leestekens achterwege laten.

Met het mobiliteitsbudget kan je:

 • een fiets kopen
 • een abonnement nemen
 • taxicheques kopen

In e-mails, op de website/sociale media of in presentaties schrijf je nooit leestekens of hoofdletters, tenzij de opsomming uit volzinnen bestaat.

Organisatienaam

Als je verwijst naar onze organisatie, schrijf je Stad Mechelen met een hoofdletter in beide woorden. We spreken nooit over de Stad Mechelen of de stad Mechelen.

Procent (%)

Gebruik altijd het procentteken om een procent te schrijven. Voor het procentteken komt een spatie.

37 % van de Mechelaars vulde de enquête in.

Rekeningnummer

Noteer een IBAN-rekeningnummer in groepjes van vier, zoals:

BE00 0000 0000 0000 voor België
NL00 XXXX 0000 0000 00 voor Nederland
DE00 0000 0000 0000 0000 00 voor Duitsland
FR00 0000 0000 0000 0000 0X00 000 voor Frankrijk

Noteer een BIC (SWIFT) zonder spaties:

XXXXXXXX (8 of 11 tekens)

Schepen

Functiebenamingen als algemeen directeur, schepen of afdelingshoofd schrijf je met een kleine letter. De bevoegdheid krijgt een hoofdletter.

de dienst Jeugd (maar vlotter: de jeugddienst)
de schepen van Economie
het afdelingshoofd Welzijn
de algemeen directeur
de adjunct-algemeendirecteur

Als die bevoegdheid uit meerdere woorden bestaat, krijgt elk woord afzonderlijk een hoofdletter.

de dienst Ruimtelijke Planning & Mobiliteit
directie Algemene Zaken
de dienst Bestuurlijk Beheer
de schepen van Openbare Werken

Het ‘college van burgemeester en schepenen’ schrijf je altijd met kleine letters.

Sinte-Mette of Sinte Mette

De juiste schrijfwijze is Sinte-Mette. 

Stad Mechelen

Als je verwijst naar onze organisatie, schrijf je Stad Mechelen met een hoofdletter in beide woorden. We spreken nooit over de Stad Mechelen. Je schrijft ‘stad’ met een kleine letter als je het over de locatie Mechelen hebt.

Ik werk voor Stad Mechelen.
Ik woon in de stad Mechelen.

Aardrijkskundige namen (namen van steden, gemeenten, landen, regio's en werelddelen) zijn doorgaans onzijdig. Daarom gebruik je het bezittelijk voornaamwoord 'zijn' als je bijvoorbeeld verwijst naar de inwoners van een stad. Laat je een aardrijkskundige naam voorafgaan door een soortnaam als 'gemeente', 'stad' of 'regio'? Dan gebruik je het bezittelijk voornaamwoord 'haar' als je bijvoorbeeld verwijst naar de inwoners van een stad.

Mechelen en zijn inwoners
Stad Mechelen en haar werknemers

Telefoonnummer

Je schrijf een telefoonnummer met spaties, zonder andere leestekens

015 29 80 30
0498 26 78 91
+32 15 29 80 30 (voor diensten met regelmatig internationaal contact)
+32 498 26 78 91 (voor diensten met regelmatig internationaal contact)

Tijdnotatie

We korten het uur af met ‘u’. Tijden of tijdstippen schrijven we met een punt tussen het uur en de minuten, tenzij het gaat om een vol uur (zoals 12u).

8u
8.30u

Bij periodes schrijf je ‘tot’ met spaties tussen de tijdstippen en valt het eerste ‘u’-tje weg. In niet-doorlopende teksten (bijvoorbeeld bij een affiche) kan je de ‘tot’ vervangen door het korte streepje ‘-’ met een spatie ervoor en erna.

8.30 tot 12.30u
8.30 - 12.30u
8.30 > 12.30u (in kalenders met meerdere activiteiten, bv. de UiT-kalender van Nieuwe Maan)

Titels

Titels van boeken, programma’s, liedjes enzovoort zet je telkens tussen enkele aanhalingstekens.

Eén bracht onze stad prachtig in beeld in het programma ‘Vlaanderen Vakantieland’.

U of jij?

Spreek de lezer altijd aan met ‘je’. Bij juridische en financiële zaken (boetes, belastingheffingen, vorderingen) communiceren we wel in de u-vorm omdat we daarmee een zekere afstand bewaren ten opzichte van de lezer.

Uitroepteken

Gebruik een uitroepteken zo min mogelijk. Je gebruikt dat eigenlijk alleen als iemand iets roept of een heftige emotie voelt. Bijvoorbeeld wanneer iemand heel blij, boos, bang of verbaasd is.

Uren

We korten het uur af met ‘u’. Tijden of tijdstippen schrijven we altijd met vier cijfers met een punt tussen het uur en de minuten, tenzij het gaat om een vol uur (zoals 12u).

8u
8.30u

Bij periodes schrijf je ‘tot’ met spaties tussen de tijdstippen en valt het eerste ‘u’-tje weg. In niet-doorlopende teksten (bijvoorbeeld bij een affiche) kan je de ‘tot’ vervangen door het korte streepje ‘-’ met een spatie ervoor en erna.

8.30 tot 12.30u
8.30 - 12.30u
8.30 > 12.30u (in kalenders met meerdere activiteiten, bv. de UiT-kalender van Nieuwe Maan)

URL

Bij losstaande URL’s schrijf je altijd de ‘www.’ ervoor (bijvoorbeeld op affiches, flyers en sociale media). In een doorlopende tekst valt de ‘www.’ weg. Zet er zeker geen http:// of https:// voor.

Meer info vind je op mechelen.be.
Meer info: www.mechelen.be
www.mechelen.be

Kopieer de URL’s niet klakkeloos vanuit je taakbalk, maar communiceer altijd de juiste URL’s. Hieronder vind je onze officiële URL’s op alfabetische volgorde:

 • www.academiemechelen.be
 • www.bosbeekhof.be
 • www.conservatoriummechelen.be
 • www.cultuurcentrummechelen.be
 • www.denieuwevesten.be
 • www.hetpredikheren.be
 • www.hofvanbusleyden.be
 • www.mechelen.be
 • www.mechelen.be/beiaardschool
 • www.mechelenkinderstad.be
 • www.mechelenklimaatneutraal.be
 • www.mechelenmakers.be
 • www.meetinmechelen.be
 • www.roosendaelveld.be
 • www.shoppeninmechelen.be
 • www.stadsarchiefmechelen.be
 • www.torensaandedijle.be
 • www.transitm.be
 • www.uitinmechelen.be
 • www.visitmechelen.be
 • www.wzcdelisdodde.be
 • www.zorgbedrijfrivierenland.be

Ook als je wil doorverwijzen naar een pagina op een website, gebruik je de officiële URL met achteraan ‘/’ en de naam van je pagina.

www.mechelenkinderstad.be/het-verhaal
www.mechelenklimaatneutraal.be/leningen
www.visitmechelen.be/nl/logies

Controleer altijd of de URL werkt.

Vetjes

Gebruik geen vetjes in lopende teksten, omdat ze de bladspiegel onrustig maken. Uitzonderingen zijn webteksten en mailings, waar vette woorden een snelle 'scanning' van de tekst mogelijk maken.

Vreemde woorden

Zet een vreemd woord cursief.

Het is een cross-cultural programma.

Woonzorgcentrum

In kleine letters, de afkorting is wzc