Jaarrapport Unia (2018)

De antiracisme- en antidiscriminatiewetgeving omvat vijf 'raciale criteria': nationaliteit, huidskleur, afkomst en nationale of etnische afstamming. Op grond van die criteria zijn strafbaar:

  • Directe of indirecte discriminatie: iemand ontslaan, of weigeren om hem aan te nemen, weigeren aan iemand te verhuren enzovoort
  • Haatboodschappen: aanzetten tot haat, geweld of discriminatie;
  • Haatmisdrijven: diverse vormen van geweld, fysieke en verbale agressie of pesterijen op school, op het werk, bij sport, op internet en sociale media.

Feiten provincie Antwerpen

626 meldingen en 200 dossiers*

De drie voornaamste discriminatiegronden zijn raciale criteria (237), handicap (111) en geloof of levensbeschouwing (69).
De domeinen waarbinnen racisme en discriminatie het vaakst voorkomen zijn: goederen en diensten (inclusief huisvesting) (184), arbeid en werkgelegenheid (155), onderwijs (72), samenleving (69) en media (53).

Feiten Mechelen

65 meldingen en 18 dossiers*
De provinciale trend op vlak van discriminatiegronden en domeinen vinden we ook terug op lokaal niveau.

Rekening houdend met bovenstaande cijfers, maken we in Mechelen in de eerste plaats werk van het bestrijden van racisme binnen de domeinen huisvesting, arbeid en onderwijs.

Hiernaast werken we verder aan het uitrollen van het positief discours rond samenleven in Mechelen: De Mensen Maken de Stad, elke Mechelaar telt. Deze visie moet zowel voor de individuele Mechelaar als voor partnerorganisaties uit al onze projecten en acties blijken.
Een verbindende communicatiestrategie stellen we centraal.

Onderzoek (seksuele) intimidatie 

Hogeschool UC Leuven-Limburg deed in 2017 een verkennend onderzoek naar (seksuele) intimidatie op straat. Ze brachten deze problematiek in kaart in opdracht van stad Mechelen.

Het onderzoek omvatte een literatuurstudie, interviews, een focusgroep met professionals, en een intensieve bevraging op straat bij 275 individuele respondenten. Daarvan waren 29 % mannen en 71 % vrouwen, 52 % was jonger dan 25 en 48 % ouder dan 25 jaar. Hoewel dit niet de focus van het onderzoek was, bleek dat jongeren meer racistische (16,4 %) en homofobe opmerkingen (7,9 %) ervaren dan 25-plussers.

Meer over seksuele intimidatie.

Bevraging bij kinderen en jongeren 

In 2019 vroeg Stad Mechelen aan kinderen en tieners van het derde leerjaar tot en met het tweede middelbaar hoe zij het wonen en leven in Mechelen ervaren. In totaal werd 13,1% van het totale aantal kinderen en jongeren tussen de 9 en 14 jaar bevraagd.

Drie thema’s stonden centraal:

  1. Spelen, buiten zijn, dingen doen met je vrienden
  2. Iets doen voor andere mensen, zorgen voor mijn buurt
  3. Mijn school en hobby’s

In 2020 gingen we dieper in op enkele thema’s binnen dit belevingsonderzoek. Zo vroegen we kinderen en jongeren naar het belang van diversiteit en gelijke kansen. Dit gebeurde aan de hand van stellingen. 

De resultaten in het kort:

  • De meeste kinderen geven aan dat diversiteit een meerwaarde is. Uit hun antwoorden blijkt bovendien dat ze diversiteit heel breed invullen.
  • Een aantal kinderen koppelen diversiteit meteen aan het belang van een gelijkwaardige behandeling.
  • Hoewel de meeste kinderen aangeven dat een gelijke behandeling belangrijk is, blijkt het veel minder evident om uit te leggen waarom dit zo is.

* Cijfers uit jaarrapport Unia regio Antwerpen 2018 - cijfers uit jaarrapport Unia regio Antwerpen 2019 worden op 22 juni 2020 gepubliceerd.