Een testament biedt vele mogelijkheden. Zo kan je erop rekenen dat je laatste wil correct wordt uitgevoerd. Een testament kan je eigenhandig opmaken of bij een notaris laten opstellen. De notaris beschikt over alle specifieke kennis in verband met een nalatenschap.

Voorwaarden voor een eigenhandig testament

Om geldig te zijn moet een eigenhandig testament aan drie vereisten voldoen:

  • Het moet volledig met de hand geschreven zijn door degene die het testament opmaakt. Een getypt testament is ongeldig.
  • De naam van de testamentmaker en de datum (jaar, maand en dag) moeten vermeld worden, aangezien men na iemands dood moet kunnen oordelen of het document werkelijk de laatste wilsbeschikking van die persoon is.
  • Het testament moet ondertekend zijn, want de handtekening is het identificatiemiddel voor het document.

In ons land is het nog niet verplicht om een eigenhandig testament bij een notaris in bewaring te geven. Toch biedt dit een aantal belangrijke voordelen. Zo kan het worden ingeschreven in het Centraal Register van Testamenten (CRT). Deze dienst laat toe het testament op te sporen na je overlijden.

Het volstaat immers niet een geldig testament te maken, men moet het later nog kunnen terugvinden. Door je testament in bewaring te geven bij de notaris voorkom je bovendien dat het document wordt weggemaakt door personen die vinden dat ze erin benadeeld worden.

Belangrijk: elke persoon moet afzonderlijk zijn testament opmaken. Een testament dat door twee of meer personen samen op één document gemaakt wordt, is ongeldig.