• We zorgen voor een betere afstemming tussen de behoeften en wensen van de persoon met dementie, de mantelzorger(s) en de professionele hulpverlener(s).

  • We creëren een gezamenlijk lokaal draagvlak en samenwerkingsnetwerk met vertegenwoordigingen uit hulpverleningsorganisaties, dienstensector, socio-culturele sector, … en vooral ook informele zorgverleners (mantelzorgverenigingen) en ervaringsdeskundigen.

  • Via dit lokaal netwerk zorgen we samen voor meer aangepaste initiatieven en activiteiten voor personen met dementie en hun mantelzorger(s).

  • Personen met dementie en hun mantelzorgers vinden gemakkelijk de weg naar dementievriendelijke ondersteunings- en ontspanningsinitiatieven.