Waarvoor dient dit formulier?

Met dit formulier kan je een toelage aanvragen voor een gevolgde kadervormingsopleiding binnen het jeugdwerk. Vergeet niet het betalingsbewijs en het behaalde attest bij je aanvraag te voegen.

Voor dit formulier geldt het reglement op de betoelaging van de kadervorming.

Wanneer dien je dit formulier in?

Van zodra je de opleiding gevolgd hebt en hiervan een attest hebt, kan je de aanvraag indienen. Om het attest animator of hoofdanimator te behalen moet je het volledige traject met succes beëindigd hebben: de cursus van 50 uren, een stage van 50 uren en een terugkommoment van 4 uren. Alle info over het nieuwe kadervormingstraject en de KAVO-tool

Extra vragen?

Zowel chiro als scouts denken na over nieuwe vormingen voor co-animatoren. Is dit iets voor jou, geef ons dan een seintje. We bekijken dan samen hoe we je daarin kunnen ondersteunen.

Persoonsgegevens

Gegevens van de persoon die de vorming volgde en waarvoor een toelage wordt aangevraagd.

Opgelet: een toelage kan pas aangevraagd worden als het attest behaald is. Je moet een kopie van het behaalde attest bijvoegen.

Adresgegevens 2

Rekeningnummer

Op welk rekeningnummer mag de toelage gestort worden? 

Zijn de gegevens van de rekeninghouder hetzelfde als bovenstaande gegevens van de aanvrager?  *

Gegevens van de rekeninghouder, indien anders dan de gegevens van de aanvrager (verplicht in te vullen). 

Adres

Vorming

Welke vorming met attest volgde je? *