Het is al even geleden dat we nog naar de stembus trokken. Volgend jaar zullen we opnieuw een aantal keer onze stem uitbrengen: voor de Europese verkiezingen, de federale, de regionale én de lokale verkiezingen.

Europese verkiezingen - 9 juni 2024

Tijdens de Europese verkiezingen kiezen we wie ons mag vertegenwoordigen in het Europees Parlement. Deze verkiezingen vinden om de 5 jaar plaats. Nieuw in 2024 is dat ook jongeren die op het moment van de verkiezingen 16 of 17 jaar zijn, zullen kunnen stemmen. Jongeren zullen automatisch op de kiezerslijst staan en een uitnodiging ontvangen, maar de stemming is niet verplicht voor hen.

Federale verkiezingen - 9 juni 2024

Tijdens de federale verkiezingen kiezen we wie mag zetelen in de Kamer van Volksvertegenwoordigers. 

Regionale verkiezingen - 9 juni 2024

Bij deze stemming kiezen we wie de bevolking vertegenwoordigt in de parlementen van de verschillende regio's in ons land: 

  • Vlaams Parlement
  • Waals Parlement
  • Brussels Hoofdstedelijk Parlement
  • Parlement van de Franstalige Gemeenschap
  • Parlement van de Duitstalige Gemeenschap

Lokale verkiezingen - 13 oktober 2024

Tot slot gaan in oktober nog de provinciale en de gemeentelijke verkiezingen door. Dan kiezen we wie zetelt in de provincieraad en gemeenteraad. 

Niet-Belg of Belg in het buitenland? Stem ook!

Belgen (18+ of 16+ voor de EU-verkiezingen) die zijn ingeschreven in het bevolkingsregister van een Belgische gemeente moeten zich niet inschrijven voor de verkiezingen. Zij worden automatisch op de kiezerslijst ingeschreven voor alle verkiezingen.

Val je in een andere categorie (Belgen in het buitenland, Europeanen en niet-Europeanen die verblijven in België), dan kan je in bepaalde gevallen ook deelnemen aan de verkiezingen. Op de websites van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken en de Vlaamse overheid vind je daarover meer info over terug. 

Ik kan niet gaan stemmen, wat nu?

Als je niet kan gaan stemmen, heb je twee opties:

  1. Stemmen bij volmacht: download het volmachtformulier en de verklaring op erewoord.
  2. Je kan je onthoudingsredenen doorsturen naar de vrederechter van je kanton. Die oordeelt of je reden gegrond is.

Meer weten?

De Europese, federale en regionale verkiezingen worden om de 5 jaar georganiseerd door De Dienst Verkiezingen van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken. De lokale verkiezingen worden om de 6 jaar georganiseerd door het Agentschap Binnenlands Bestuur van de Vlaamse overheid.