Maak een afspraak

Transgenders kunnen vanaf de leeftijd van 12 jaar met bijstand van de ouders of wettelijke vertegenwoordiger of voogd adhoc een voornaamsverandering aanvragen. 

Volgende personen kunnen een verzoek indienen bij de dienst burgerlijke stand van stad Mechelen:

  • Belgen, erkende vluchtelingen en staatlozen die in Mechelen ingeschreven zijn.
  • Belgen die in het buitenland verblijven en hun laatste plaats van inschrijving was in Mechelen

Een meerderjarige of ontvoogde minderjarige mag zelf een aanvraag indienen. 

Een minderjarige vanaf de leeftijd van 12 jaar kan een aanvraag indienen bijgestaan door beide ouders, een wettelijke vertegenwoordiger of voogd adhoc

De gekozen voornaam mag niet belachelijk, hatelijk of absurd zijn. 

Wat niet kan aanvaard worden:

  • Afkortingen of letters
  • Enkel klinkers of medeklinkers
  • Achternamen als voornaam

  • Tijdens de afspraak geef je ons het verzoek om jouw voornaam te veranderen. Als je minderjarig bent, moeten je ouders, je wettelijk vertegenwoordiger of voogd adhoc aanwezig zijn bij de afspraak. 
  • De ambtenaar van de burgerlijke stand moet een beslissing nemen binnen de drie maanden na de indiening van je aanvraag. 
  • Bij een positieve beslissing krijg je een uitnodiging om een nieuwe identiteitskaart aan te vragen. Als je verzoek wordt geweigerd, krijg je een aangetekende brief met motivering van de weigering. 

  • Identiteitsbewijzen/verblijfskaarten van de aanvrager en eventueel beide ouders
  • Als je geboren bent in het buitenland, moet je je buitenlandse geboorteakte voorleggen (gelegaliseerd en beëdigd vertaald naar het Nederlands)

Gratis

Maak een afspraak