Dit zijn de voornaamste vormen van partnergeweld. Klik op de termen voor meer informatie. 

Ben jij slachtoffer of getuige van familiaal geweld? Meld het bij een luisterend oor.