Wat aan het Spijker vooraf ging

Dat eerdere bebouwing het Spijker voorafging, blijkt uit de vondst van lemen vloeren van een woning uit de 13de eeuw, met een centrale haard en nog minstens drie andere stookplaatsen. Aanwijzingen voor muren in steen of leem werden niet gevonden. Vermoedelijk werden deze vernietigd bij aanpassingswerken aan het Spijker. Ook vlak naast het Spijker vonden we resten van oudere bewoning.

Verder naar het westen vonden we nog meer bewoningssporen. Mogelijk gaat het om het achterhuis van een woning langs de Begijnenstraat. De oudste sporen van dit huis dateren uit de 13de eeuw: een smal muurtje uit zandsteenbrokken en tegels. Dit muurtje diende waarschijnlijk als fundering voor een lemen bovenbouw. De bijhorende vloer was eveneens in leem.

Op het einde van de 13de of bij het begin van de 14de eeuw werd het gebouw vervangen door een bakstenen huis met hoeken in zandsteen en lemen vloeren. In de 15de eeuw werd een bakstenen vloer in visgraatpatroon aangelegd, maar de latere evolutie van het huis is onbekend. Naast het huis bevond zich een grote rechthoekige kuil waar men kalk in bluste voor de aanmaak van mortel of bepleistering, opgevuld met puin aan het einde van de 16de eeuw.