Startdatum
6 augustus 2018
Einddatum
31 december 2024

Spring snel naar

Volgende fases werken

De Mahatma Gandhiwijk is in volle verandering. De meeste woningen en een groot stuk van het openbaar domein zijn al vernieuwd. Vandaag werken we aan de laatste fases van deze grote werken.

Fase 4: aanleg woonerven en groenzones

Zijstraten van de Kardinaal Cardijn- en Jozef Verbertstraat en centrale groenzones.
Timing: start midden 2023-eind 2024

Fase 3 van de werken in de Gandhiwijk


Hinder

Werken brengen hinder met zich mee. Tijdens een bepaalde periode zal je straat en/of woning zeer moeilijk bereikbaar zijn. We houden die periode zo kort mogelijk. Hou rekening met omleidingen in de wijk.

  • Laden en lossen in de werfzone kan alleen buiten de werkuren van de aannemer. Moet je toch eens laden en lossen op de werf? Spreek dan de aannemer aan.
  • Fietsers en voetgangers kunnen altijd door en ook De Lijn blijft de wijk bedienen. 
  • De afvalcontainers in de wijk blijven toegankelijk. Huisvuilophaling wordt op een centraal punt verzameld.


Rioleringswerken: afkoppelen hemelwater

Momenteel liggen in heel wat straten gemengde riolering. Regen- en vuil water zijn aangesloten op één riolering. Dat heeft veel nadelen: wateroverlast bij hevige regenval, slechte werking van de waterzuiveringscentrale, vervuilde beken en rivieren en minder regenwater dat in de grond sijpelt.

Daarom zal bij de heraanleg van de straten nieuwe riolering komen. In plaats van één buis zullen er twee buizen onder de grond liggen: één voor regenwater en één voor vuil water (voor het water van bijvoorbeeld je wc, lavabo en wasmachine).

Dit betekent ook dat de afvoer van jouw regen- en vuil water moet veranderen. Stad Mechelen helpt je hierbij. We laten een deskundige bij je langskomen. De deskundige kijkt de bestaande riolering na, stelt een oplossing voor en maakt een inschatting van de werken. Als eigenaar ben je zelf verantwoordelijk voor het uitvoeren van deze werken. De werken moeten klaar zijn ten laatste vier maanden na het einde van het werk in je straat. Na de werken zal opnieuw een deskundige langskomen om de nieuwe riolering te keuren.

Voor de rioleringswerken kan je een subsidie aanvragen

Ben je huurder? Geef dan zeker deze informatie verder door aan de eigenaar.


Meer weten?

Lees meer over de vernieuwde Mahatma Ganhdiwijk (ontwerp, mobiliteit, woningbouw, bouwstenen ...) 

Algemene informatie

Opdrachtgever
VMSW-Woonpunt-stad Mechelen
Aannemer
Van Hoeyveld