• Inname van het openbaar domein voor een verhuis is gratis. De huur van verkeersborden blijft wel te betalen.
  • Voor openbare besturen is er een vrijstelling als de inname nodig is in het kader van het openbaar nut (voor: erkende sociale huisvestingsmaatschappijen door de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, onderwijsinstellingen, NMBS, De Lijn)

Inname openbaar domein voor werken

 Prijs per dag
Minimumtarief€ 20,00
Voetpad€ 0,50/m²
Niet-betalende parkeerplaatsen€ 0,50/m²
Openbare weg€ 0,50/m²

Inname van betalende parkeerplaatsen 

 Prijs per dag
Minimumtarief€ 40,00
Betalende parkeerplaatsen€ 0,50/m²

Afsluiten straat

 Prijs per dag
Minimumtarief€ 50,00
Vanaf de 2de dag€ 25,00

Verkeersignalisatie

Er is een vermindering tot 75% op de kosten van verkeersignalisatie voor:

  • Mechelse jeugd-, sport- of culturele vereniging en waarbij de betrokken activiteit geen winstoogmerk nastreeft.
  • Vereniging, intergemeentelijk samenwerkingsverband of instelling van openbaar nut waarin het stadsbestuur vertegenwoordigd is.
  • Scholen, gelegen op het grondgebied van de stad en binnen de schoolse werking van de inname.
  • Erkend bestuur van de eredienst.
 Verkeersbord (incl. staander)Nadarbareel
Tarief per dag€ 23,00 (maximum 163,35 euro)€ 55,66
Plaatsing binnen 24u€ 98,01€ 228,69
Plaatsing binnen 2u enkel bij hoogdringendheid op vraag van de politie€ 154,21€ 372,68

De plaatsingskosten van verkeersboden worden enkel aangerekend wanneer u in uw aanvraag meldt dat u wenst dat de plaatsing door de stad wordt uitgevoerd.

Alle bovenstaande prijzen zijn inclusief btw.