• Inname van het openbaar domein voor een verhuis is gratis. De huur van verkeersborden blijft wel te betalen.
  • Voor openbare besturen is er een vrijstelling als de inname nodig is in het kader van het openbaar nut (voor: erkende sociale huisvestingsmaatschappijen door de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, onderwijsinstellingen, NMBS, De Lijn)
  • Prijzen zijn terug te vinden in het retributiereglement