Waar kan je ons bereiken?

De stad Mechelen maakt van armoede, en kinderarmoede in het bijzonder een speerpunt binnen haar beleid.  Maar daarnaast kent Mechelen ook heel wat krachtige welzijns- en armoedeorganisaties die dag in dag uit in de weer zijn voor de meest kwetsbare burgers.  Deze organisaties zijn dan ook een belangrijke partner om de (kinder)armoede in Mechelen terug te dringen. 

Om deze organisaties te ondersteunen voorziet de stad Mechelen een nieuw subsidiereglement ‘Samen Tegen Armoede’ met een projectsubsidie en een werkingssubsidie. Meer informatie vindt u terug op de projectpagina van 'Samen Tegen Armoede'.