Het huishoudelijk reglement van de woonwagenterreinen zorgt voor een eenduidig kader voor beide woonwagenterreinen en zorgt een beter beheer van de woonwagenterreinen.

Het reglement werd opgemaakt door verschillende betrokken afdelingen (Sociaal Beleid, Uitvoeringsdiensten, Projecten en Monumenten, Preventie en Veiligheid, Milieu, Politie, Wonen, Juridische zaken, Financiële Dienst, Jeugddienst) en zal de verstandhouding tussen bewoners (onderling) en stadsdiensten verbeteren. Iedere actor heeft duidelijke verantwoordelijkheden en verplichtingen.

Het huishoudelijk reglement werd door de gemeenteraad goedgekeurd op 24 januari 2022

Het huishoudelijk reglement kan je raadplegen of downloaden via deze link in de kolom rechts.