Stad Mechelen kiest voor de woonzekerheid van woonwagenbewoners en heeft twee residentiële woonwagenterreinen in eigen beheer. 

Woonwagenterrein ‘De Schans

  • Wijk Nekkerspoel: Grote Nieuwendijkstraat 435 te Mechelen

  • 20 standplaatsen 

Oorspronkelijk stonden de woonwagenbewoners in Walem.

In 1987 werd dit terrein verkocht en werden ze voorlopig ondergebracht in een gedeelte van de ex-kazerne De Witte. Summiere nutsvoorzieningen werden aangebracht, deels door de stad (kiezelverharding, openbare verlichting, cabine voor elektriciteit en kabel TV, waterleiding), maar het voorlopige karakter bleef. Het terrein bevond zich in een industriezone (weinig comfort, hygiëneproblemen, zelf niet geneigd te investeren).

Een definitieve vestiging werd gevonden op de terreinen gelegen in de Grote Nieuwedijkstraat 435 te Mechelen. In 1993 werd een vergunning aangevraagd door de stad voor de inrichting van het woonwagenterrein: weg/sanitair/globale indeling.

De werken tot inrichting van het terrein startten in juni 1995. Het terrein werd in gebruik genomen op 1 juni 1996. De mensen moesten zelf individueel een vergunning aanvragen voor het plaatsen van een caravan/chalet/woonwagen.  Het woonwagenterrein De Schans wordt in 2022 gerenoveerd. De sanitaire units op de standplaats worden vernieuwd en er wordt een keerwand voorzien om de verzakking van het terrein langs de zijde van de Kolveniersgilde tegen te gaan. Deze renovatie wordt medegefinancierd door de Vlaamse Gemeenschap.

Op het terrein zijn 20 standplaatsen. In totaal wonen er ongeveer 50 bewoners (Voyageurs).

Woonwagenterrein O.L.V van Fatimastraat (Galgestraat)

  • Wijk Mechelen Noord: Galgestraat 58 tussen de Vrouwvliet en Slachthuislaan 
  • 8 standplaatsen

De woonwagenbewoners vestigde zich in 1979 op een terrein gelegen tussen de Galgestraat, de Vrouwevliet en de Slachthuislaan.  Het terrein was eigendom van Mevr. Delmer.  Na haar overlijden werd de grond door de eigenaar geschonken aan De Bond Zonder Naam. In de schenkingsakte stond niet gespecifieerd dat het terrein uitsluitend bestemd is voor woonwagens, maar het was haar uitdrukkelijke wens dat de woonwagenfamilie op het terrein zou kunnen blijven wonen.

In 1995 werd het terrein effectief vergund als een woonwagenterrein. In 1997 is het terrein officieel vergund voor 8 loten. Eerder werd het terrein opgevolgd (beheer en toezicht) door Dirk Beersmans van het Vlaams Minderhedenforum. Sinds ’99 was deze echter niet meer in de mogelijkheid dit van nabij op te volgen.  De Bond Zonder Naam heeft niet voor een opvolger gezorgd en het reilen en zeilen op het terrein werd van dan af niet meer of onvoldoende opgevolgd.

In 2015 ging Stad Mechelen akkoord om het woonwagenterrein over te nemen van Bond Zonder Naam om de woonzekerheid van de bewoners te garanderen. Sinds 2016 is het woonwagenterrein in beheer van Stad Mechelen. Op het woonwagenterrein wonen 2 families (Manoesjen). Op het terrein wonen 20 bewoners.