AZ Sint-Maarten had tot eind 2018 een campus aan de Zwartzustersvest. Daarna verhuisde het ziekenhuis naar een groot, nieuw ziekenhuis in Mechelen-Noord. De vrijgekomen ruimte werd verkocht aan zorgbedrijf Rivierenland.

Het woonzorgcentrum Hof van Egmont, dat zich momenteel aan de Speecqvest bevindt, krijgt zijn nieuwe thuis op deze site. Daarnaast komt hier een gezondheidscentrum voor de wijk. Dit is een groepspraktijk waar huisartsen, kinesisten, verpleegkundigen en maatschappelijk werkers samenwerken onder één dak. Het centrum zet in op gezondheidszorg van goede kwaliteit die beschikbaar is voor iedereen. Tenslotte komen hier nieuwe privéwoningen en een publieke, groene ruimte.

Hof van Egmont

De vrijgekomen site aan de Zwartzustersvest moet in de toekomst plaats bieden aan het Woonzorgcentrum Hof van Egmont met een centrum voor kortverblijf en twee dagcentra. 

Alle buitenruimtes krijgen een groene invulling. 

Door de ligging zullen bewoners gemakkelijk deelnemen aan activiteiten in de stad. Omgekeerd zijn de publieke functies op het gelijkvloers vrij voor bezoekers.

Voetgangers en fietsers zullen de site betreden via de 3 aangrenzende straten. Brommers en auto’s zullen vanop de vesten de nieuwe, ondergrondse parking inrijden.

Het toekomstbeeld van de Zwartzustersvest hieronder is een eerste schets. 

Toekomstbeeld woonzorgsite Zwartzustersvest

Archeologisch onderzoek

Tijdens de sloopwerken zal een archeoloog onderzoek uitvoeren. Als er dan waardevolle elementen worden gevonden, registreert de archeoloog deze. Daarnaast bekijken we voor de start van de nieuwbouw of er opgravingen moeten gebeuren, voor bijvoorbeeld de bouw van een kelder. In die zones moet de archeoloog dan een veldonderzoek voeren om in te schatten of hier waardevolle elementen liggen.  

Door de ligging in de historische stadskern van Mechelen, verwachten specialisten sporen  uit de periode van de middeleeuwen tot en met de 19de eeuw terug te vinden.

Tijdelijke invulling

In 2018 vertrok AZ Sint-Maarten uit dit gebouw. Sindsdien organiseerde het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) hier winteropvang voor daklozen. In 2022 pasten ze dat aan naar een blijvende nachtopvang voor de regio. Dit betekent dat ze het volledige jaar door mensen verwelkomen. In juni 2022 verhuisde deze opvang naar een locatie van het CAW Boom Mechelen Lier. 

Daarnaast ving het Rode Kruis hier ook vluchtelingen op. De meeste inwoners verhuisden naar het nieuwe opvangcentrum in Boom. Vluchtelingen kunnen ook bij mensen thuis terecht en in het nooddorp in de Nekker. 

Timing   

  • Mei 2022: aanstellen erkend archeoloog
  • Juni 2022: aanstellen aannemer sloopwerken
  • Juni – juli 2022: aanstellen bouwteam 
  • september 2022: start sloop oud ziekenhuis en ondergrondse parking
  • Juni 2022 – maart 2023: archeologisch onderzoek
  • Juni 2022 – maart 2023: sloopwerken
  • Oktober 2022 – december 2022: aanvraag omgevingsvergunning
  • 2023 – 2025: bouw
  • 2026: woonzorgcentrum Hof van Egmont verhuist naar nieuwe thuis