Waarvoor dient dit formulier?

Met dit formulier geef je je op als animator voor de jeugddienst. Jouw aanmelding is pas compleet wanneer je een e-mail hebt ontvangen dat het is 'afgehandeld'. Check zeker ook je 'spam'-mail.

Voor wie is dit formulier bestemd?

Voor iedereen die dit jaar 16 wordt of reeds ouder is (tot max 26 jaar) en goesting heeft om zich in te zetten voor alle Mechelse kinderen tijdens de ZAP speelpleinwerking in de zomervakanties en evenementen van Mechelen Kinderstad.

Wanneer dien je dit formulier in?

Je kan dit formulier indienen wanneer je wil. Jouw aanvraag wordt zo snel mogelijk opgevolgd. Indien je aan de slag wil gaan tijdens de zomervakantie, is het echter aan te raden dit formulier in te vullen voor 18 juni 2023. 

Nadat je dit formulier hebt ingediend, ben je (als je aan de voorwaarden voldoet) opgenomen in het vrijwilligersbestand van de jeugddienst. Zo zal je in de toekomst nieuwsbrieven ontvangen en uitgenodigd worden via e-mail/sms om als vrijwilliger deel te nemen aan activiteiten.

Opgelet!

De jeugddienst heeft het recht om aanmeldingen te schrappen indien er niet wordt voldaan aan de voorwaarden (leeftijd, aanwezigheid ZAPdag, bezitten van een brevet...).

Momenteel nemen we geen stagiairs meer aan. Dit om de goede begeleiding te kunnen garanderen. Een andere stageplaats kan je ook hier terugvinden: https://kavo.vlaanderen.be/internshipLocations

Onze excuses alvast.

Algemene contactgegevens vrijwilliger

Geboortedatum *

Contactpersoon bij ongeval

Adresgegevens noodcontact

Ervaring

Heb je een attest in het jeugdwerk? *

Vrijwilligerswerk

Elk jaar organiseren we ZAPdagen waarbij we de werking wat meer uit de doeken doen. Het zijn meerdere dagen waarvan je op minstens 1 dag aanwezig moet zijn. De data van de ZAPdagen worden op een later tijdstip gecommuniceerd. Je kan je hiervoor dan ook via een apart formulier inschrijven. Houdt dus zeker je mailbox in het oog. 

Ik zou graag meewerken als animator *
Ik wil werken als *
Ik wil volgende weken komen *

Vergoeding

De jeugddienst voorziet een forfaitaire vergoeding, rekening houdend met de wettelijk vastgestelde maximum bedragen en het al dan niet in het bezit zijn van een attest (hoofd)animator:

  • Stage animator, 2 jaar ervaring jeugdwerk/ZAP-werking, logistieke taken of cursus start animator= €30/dag
  • Brevet animator = €32/dag
  • Stage hoofdanimator = €34/dag
  • Hoofdanimator = €36/dag

De ondertekening

Ik verklaar alle informatie over de rechten en plichten van de vrijwilligersovereenkomst te hebben gelezen. Een kopie van de afsprakennota wordt via email aan de vrijwilliger overhandigd.

Ik verklaar *