Voor iedereen die dit jaar 16 wordt of ouder is (tot max 26 jaar) en goesting heeft om zich in te zetten voor alle Mechelse kinderen tijdens de zomervakanties (Speelplein Mechelen) en evenementen van Mechelen Kinderstad.

Opgelet: de jeugddienst heeft het recht om aanmeldingen te schrappen indien er niet wordt voldaan aan de voorwaarden (leeftijd, aanwezigheid, speelpleindagen, bezitten van een brevet ...).

Algemene contactgegevens vrijwilliger

Geboortedatum *

Contactpersoon bij ongeval

Ervaring

Heb je een attest in het jeugdwerk? *

Vrijwilligerswerk

Elk jaar organiseren we Speelpleindagen waarbij we de werking wat meer uit de doeken doen. Het zijn meerdere dagen waarvan je op minstens 1 dag aanwezig moet zijn. De data van de Speelpleindagen worden op een later tijdstip gecommuniceerd. Je kan je hiervoor dan ook via een apart formulier inschrijven. Houd dus zeker je mailbox in het oog. 

Ik zou graag meewerken als animator *
Ik wil werken als *
Ik heb in het verleden al gestaan op Speelplein Mechelen *

Vergoeding

De jeugddienst voorziet een forfaitaire vergoeding, rekening houdend met de wettelijk vastgestelde maximum bedragen en het al dan niet in het bezit zijn van een attest (hoofd)animator:

  • Animator zonder cursus / stage animator: € 34/dag
  • Brevet animator: € 38/dag
  • Brevet hoofdanimator: € 41/dag

De ondertekening

Ik verklaar alle informatie over de rechten en plichten van de vrijwilligersovereenkomst te hebben gelezen. Een kopie van de afsprakennota wordt via email aan de vrijwilliger overhandigd.

Ik verklaar *