In Mechelen vind je zowel (verkorte) educatieve bacheloropleidingen als educatieve graduaatsopleidingen. Met deze opleidingen kan je leraar voor kleuter, lager, of secundair onderwijs worden. In Mechelen worden deze opleidingen niet alleen in dagonderwijs georganiseerd, maar ook in avond- of weekendonderwijs: ideaal om werken en studeren te combineren. Bovendien is er soms ook de mogelijkheid om deze opleiding te combineren met een job als leerkracht tijdens je opleiding (een duale opleiding). Je bent dan een Leraar-In-Opleiding (LIO) met een aangepast traject. Ook als je onder interimopdracht al voor het einde van jouw studies voor de klas staat, kan je je stages vaak (deels) realiseren tijdens je werkuren. 

Wie al een master op zak heeft, kan de verkorte educatieve master volgen. Daarvoor kan je terecht bij de universiteiten. Speciaal voor zijinstromers en werkstudenten biedt de Universiteit Antwerpen ook in Mechelen een deel van de tweejarige opleiding aan in avondonderwijs. Vlakbij Mechelen bieden de Universiteit Antwerpen en de KU Leuven ook andere trajecten aan.

Opleidingen voor leraar kleuteronderwijs in Mechelen

Met het diploma van een educatieve bacheloropleiding kleuteronderwijs mag je lesgeven aan kleuters in een gewone kleuterschool. Maar je kan ook werken met kinderen met een handicap of met speciale behoeften in het buitengewoon onderwijs of je kan lesgeven in de eerste graad van het lager onderwijs. Je komt in aanmerking voor een heleboel jobs op het niveau van een professionele bachelor. Ook bedrijven buiten de onderwijssector zoeken kandidaten die goed kunnen omgaan met mensen en die tijdens hun opleiding hebben bewezen verantwoordelijkheid te kunnen nemen. Denk maar aan een job bij een educatieve uitgeverij, de jeugdafdeling van een museum of edutrainer bij Technopolis, om er maar enkele te noemen.

De volledige educatieve bacheloropleiding kleuteronderwijs duurt 3 jaar (180 studiepunten), maar er bestaan ook verkorte trajecten voor wie al een lerarendiploma behaalde en/of wie al een bachelor of master behaalde. Er is een opleiding in voltijds dagonderwijs, maar evengoed in deeltijds onderwijs, weekendonderwijs, of avondonderwijs. Bij de laatste drie trajecten kun je werken en studeren combineren. Het duale traject is een traject in LIO (leraar in opleiding) statuut.

In Mechelen vind je (verkorte) educatieve bacheloropleidingen voor kleuteronderwijs bij Thomas More:

Opleidingen voor leraar lager onderwijs in Mechelen

Met het diploma van een educatieve bacheloropleiding voor lager onderwijs kan je lesgeven in het gewoon onderwijs aan kinderen tussen 6-12 jaar, in het buitengewoon onderwijs (basis en secundair) en in het kleuteronderwijs. Je kunt met dit diploma ook aan de slag in internaten, buitenschoolse vormingscentra of educatieve diensten van NGO’s, musea, jeugdwerk en bedrijven.

De volledige educatieve bacheloropleiding lager onderwijs duurt 3 jaar (180 studiepunten), maar er bestaan ook verkorte trajecten voor wie al een lerarendiploma behaalde en/of wie al een bachelor of master behaalde. Er zijn opleidingen in voltijds dagonderwijs, maar evengoed in deeltijds onderwijs, weekendonderwijs, of avondonderwijs. Bij de laatste drie trajecten kun je werken en studeren combineren. Het duale traject is een traject in LIO (leraar in opleiding) statuut. Deze opleiding kan je in Mechelen enkel volgen bij Thomas More:

Opleidingen voor leraar secundair onderwijs in Mechelen

Om les te geven in het secundair onderwijs kan je op verschillende manieren je onderwijsbevoegdheid halen. Hieronder sommen we de mogelijkheden in Mechelen voor je op. Met deze diploma’s kan je lesgeven in de eerste en de tweede graad van het secundair onderwijs (aan leerlingen van het eerste tot en met vierde middelbaar), maar ook in de BSO-richtingen en sommige TSO-richtingen van de derde graad van het secundair onderwijs (vijfde t.e.m. zevende middelbaar).

Je hebt geen diploma hoger onderwijs:

Je kiest voor de educatieve bachelor secundair onderwijs met twee onderwijsvakken (het vroegere regentaat). Dat is een opleiding van 3 jaar met 180 studiepunten. De kern is hier dat je zowel twee inhoudelijke vakken als het leraarschap leert. Je kan deze opleiding ook verkort volgen (ongeveer twee jaar) als je al een bachelor of masterdiploma hebt. In Mechelen heeft enkel Thomas More deze opleiding, te volgen in dagopleiding:

Je hebt minimum 3 jaar praktijkervaring hebt in bepaalde vakken en wil praktijkleraar in het secundair onderwijs worden. Daartoe volg je het zogenaamde educatief graduaat. Dit is een opleiding van 90 studiepunten en bestaat in dagtraject en deeltijdtraject. In Mechelen kan je deze opleiding volgen bij Thomas More en AP Hogeschool.

Je hebt een diploma hoger onderwijs op zak:

Je kiest na je bachelor of masteropleiding voor een verkorte educatieve bachelor secundair onderwijs of educatieve master van 60 studiepunten. Je hebt een bepaalde vakinhoudelijke expertise en wil met die expertise leraar worden. De kern hier is dat je vooral leert hoe je moet omgaan met leerlingen en hoe je leerstof op een goede manier kan overbrengen. De educatieve bachelor leidt je op tot leraar in de eerste en tweede graad. De educatieve master leidt je op tot leraar in de tweede en derde graag secundair.

Verkorte educatieve bachelor: Deze opleiding kan je volgen in een dagtraject van één jaar of een deeltijdtraject. In Mechelen kan je deze opleiding zowel bij Thomas More als AP Hogeschool volgen:

Verkorte educatieve master: Deze opleiding kan je gedeeltelijk volgen in avondonderwijs in Mechelen. Voor de andere verkorte trajecten kan je in Antwerpen zelf terecht.

Je hebt al een lerarendiploma (niveau bachelor):

Daarnaast bestaan er heel wat bijkomende onderwijsbevoegdheden in specifieke trajecten. Bijvoorbeeld je bent leerkracht met twee onderwijsbevoegdheden en wil een derde onderwijsbevoegdheid halen. Dat kan in minimaal 45 studiepunten. In Mechelen kan je deze opleiding volgen bij Thomas More (46 studiepunten).

Heb je al een professionele bachelor secundair onderwijs of een educatieve bachelor secundair onderwijs en wil je leraar worden in de derde graad? Dan kan je voor enkele onderwijsvakken een specifiek traject volgen om je educatieve master te behalen.