Sinds 2013 zet Teach for Belgium zich in voor kwaliteitsvol onderwijs voor álle leerlingen in België door sterke profielen aan te trekken die als leerkracht aan de slag gaan in die scholen die kampen met de grootste uitdagingen. Elk jaar selecteren we een 50-tal enthousiaste deelnemers voor ons programma. In enkele jaren tijd hebben we, dankzij de inzet van 230 beginnende leerkrachten die actief zijn in ongeveer 100 Franstalige en Nederlandstalige secundaire scholen, meer dan 56.000 (kans)arme jongeren bereikt.

Gelijke onderwijskansen voor alle leerlingen

De visie van Teach for Belgium is dat op een dag alle leerlingen dezelfde slaagkansen zullen hebben, ongeacht hun socio-economische afkomst. De vzw wil de sociale ongelijkheid in het onderwijs wegwerken door de rekrutering, selectie, opleiding en begeleiding van gemotiveerde kandidaten die als inspirerende leerkrachten worden ingezet in die scholen met de grootste noden. Ze werken hiervoor samen met de verschillende spelers in het onderwijsveld. Op lange termijn wil Teach for Belgium een vereniging van alumni uitbouwen die de vereiste ervaring en competenties hebben om zich in hun professionele parcours verder in te zetten voor een rechtvaardiger en inclusiever onderwijssysteem. Via het coaching- en opleidingsprogramma van Teach for Belgium leer je hoe je een impact kan hebben in jouw klas, school en gemeenschap. Zo word je een social changemaker die werkt aan de toekomst van het onderwijs in België.

Meer weten?

Bezoek de website van Teach for Belgium. Of neem een kijkje op Facebook en Instagram.