Het speelplein heeft als hoofddoel het spelen met als  hoofddoelgroep kinderen en jongeren. Waarbij deze laatste het speelpleinaanbod uitvoeren. De kinderen kiezen zelf hoe vaak ze deelnemen. Verder kiezen ze zelf zoveel als kan wat ze doen en op welk moment. Ze geven zelf invulling aan hun speelpleindag. De animatoren staan hierbij in om speelprikkels op te pikken en te stimuleren.

Kansen om te spelen

De speelpleinwerking streeft er naar om kinderen zoveel mogelijk kansen te geven om te spelen. Zo bieden we zowel binnen- als buitenactiviteiten aan waarbij de aard van de activiteit ook zoveel mogelijk verschilt. (Hoekenwerk, pleinspelen, sport-, spel- en creatieve activiteiten,…) Verder proberen we prikkelend en uitdagend speelmateriaal te voorzien.

Naast de verschillende zaken die we zelf inrichten. Voorzien we ook een stukje activiteiten dat door externen wordt gegeven of waarvoor we het speelpleinterrein moeten verlaten. Zo wordt er een keer per week naar de cinema gegaan. Op vrijdag gaat de groep altijd op uitstap. Hierdoor is er een heel wisselend aanbod van dag tot dag. Op deze manier is elke dag ook anders voor de kinderen en blijven we ze prikkelen. 

Als kind wil je je vakantie en vrije tijd zelf kunnen invullen met dingen die jij leuk vindt. De tijd die kinderen doorbrengen op een speelplein, is hun vrije tijd. Maar naar het speelplein komen, is niet altijd een vrije keuze. Juist om deze reden vinden we het belangrijk dat kinderen hun tijd op het speelplein zelf beheren en invullen. Er moet een zekere mate van vrijheid zijn om hun eigen weg te vinden.

Voor iedereen

We proberen zo laagdrempelig mogelijk te zijn door de het prijsbeleid dat we hanteren. Hierdoor willen we mogelijk maken dat ieder kind toegang krijgt tot het speelplein. We maken hiervoor gebruik van de UiTpas met kansentarief.

Verder werken we ook aan de inclusie en toegankelijkheid van ons speelplein. Wij willen niet dat kinderen bij het spelen ervaren dat zij minder kansen hebben en bewerkstelligen dat elk kind dezelfde speelkansen heeft.

Intens spelen

Intens spelen is een vorm van spelen waarbij er meer plezier beleeft wordt. Hierbij wordt het spelen intens vanaf de moment dat er betrokkenheid is. Betrokkenheid is er pas als er vrijheid, persoonlijke interesse, comfort en uitdaging aanwezig zijn.

Speelimpulsen

Als Speelplein Mechelen gaan we op zoek naar de situatie die het meeste kansen biedt op intens spelen. De locatie heeft zelf weinig speelimpulsen (beperkte speelinfrastructuur, een relatief grijze speelplaats…).

Hierin brengen we verandering door verschillende zaken te voorzien en in te richten. Dit zijn bijvoorbeeld een bouwhoek, waterzone, rustplek, een springkasteel voorzien,…

Door deze speelimpulsen te bieden creëren we een omgeving waar kinderen hun eigen gang kunnen gaan, hun eigen spel kunnen spelen, hun creativiteit de vrije loop kunnen laten gaan. Ze kunnen zelf beslissen wat, waar, wanneer en met wie ze spelen.

Heeft een kind meer nood aan begeleiding, wil het kind aansluiten bij georganiseerd spel, dan is dat ook op elk moment mogelijk, in alle vrijheid.

De animatoren hebben hierbij een belangrijke rol. Zij bereiden de werking voor, zij observeren, zij ontdekken waar ze moeten tussenkomen, waar ze speelimpulsen moeten geven, waar ze een eenzaam kind moeten aanhalen, moeten betrekken…

Jongeren als gekwalificeerde en gemotiveerde animator

De speelpleinwerking wil meer zijn dan een speelplein waar kinderen kunnen spelen. De begeleiding en ondersteuning van jongeren die hun invulling geven, is voor ons essentieel.

We willen dan ook aan jongeren tussen de 15 en 26 jaar oud de kans geven om zich te ontwikkelen tot kwalitatieve jeugdbegeleiders en animatoren. Dit vraagt een inspanning en een groot engagement. Jongeren zoeken vaak voor de vakantiemaanden een studentenjob, om zo financieel meer mogelijkheden te hebben. Hier kunnen wij onmogelijk mee concurreren. Ze worden vergoed met een vrijwilligersvergoeding, maar deze is ook wettelijk begrensd. Om deze volledig te kunnen krijgen moeten ze wel een cursus ‘animator in het jeugdwerk’ gevolgd hebben, met aansluitend 50u stage om het attest te verkrijgen.

We richten jaarlijks ook één laagdrempelige cursus in. Dit gebeurd in samenwerking met Koning Kevin. We voorzien deze cursus in Mechelen. De kostprijs is €60, die ze volledig kunnen terugkrijgen via kadervorming subsidies. Dit enkel als ze het attest behalen. De cursus wordt voorzien zonder overnachting. Je kan deelnemen met vrienden. Tot slot is er ook nog de mogelijkheid om stage te lopen op Speelplein Mechelen, al is dat niet verplicht natuurlijk.

Jongeren met verantwoordelijkheid en engagement

De jeugddienst wil jongeren kansen geven om verantwoordelijkheid te oefenen in een veilige omgeving en laten ervaren dat zingeving, burgerzin en engagement belangrijk zijn.

Wij willen jongeren voldoende ruimte geven om zich in te zetten als (hoofd-)animatoren met de nodige ondersteuning. Daarbij geven we voldoende vertrouwen om deze werking samen met de jeugddienst en de aangestelde jobstudenten vorm te geven. De jeugddienst vindt het heel belangrijk dat jongeren deze kans krijgen om ten dienste te staan van anderen, zonder dat financiële vergoeding daarbij de belangrijkste drijfveer is.

Wij willen hen laten voelen dat sociaal engagement echt verschil kan maken en dat zij dagdagelijks het verschil maken voor de kinderen. Wij zijn ervan overtuigd dat jongeren hierbij ervaringen opdoen die belangrijk zijn voor hun verdere ontwikkeling, samen met andere jongeren. Dit zowel op persoonlijk als op professioneel vlak.

De verantwoordelijkheden en engagement vertalen zich enerzijds door de dagdagelijkse werking van het speelplein dat ze op zich nemen. Het begeleiden van de kinderen en de activiteiten inrichten. Waarbij deze door hun worden voorbereidt. Anderzijds werken we ook met een stuurgroep waar een aantal animatoren in zetelen. Zij beslissen hoe het speelplein er elke zomer uitziet rekening houdend met de budgetten die voor handen zijn. Enkele zaken waarover zij mee beslissen zijn:

 • de frequentie van de speelpleinwerking
 • de missie en visie van de speelpleinwerking
 • de bevordering van de relatie tussen de jeugddienst en de vrijwilligersploeg
 • de inhoud van Speelplein Mechelen
 • de thema’s, uitstappen en workshops van Speelplein Mechelen
 • het gebruikte materiaal om speelimpulsen te voorzien
 • de uitbouw van kleuterweken
 • de uitbouw van tienerwerking
 • het inrichten en bepalen van de inhoud van de speelpleininfodagen
 • het inrichten van een cursus animator
 • verschillende teambuildingsactiviteiten doorheen het jaar
 • ...

De jeugddienst heeft enkel de rol van bemiddelaar tussen de speelpleinwerking en Stad Mechelen. De jeugddienst is de bruggenbouwer om te bekijken welke opportuniteiten haalbaar zijn. Steeds rekening houdend met beleidskeuzes en het beschikbare budget. De werkgroep van Speelplein Mechelen wordt wel steeds op de hoogte gebracht en betrokken bij alle ontwikkelingen die betrekking hebben op de speelpleinwerking. Er zijn dan ook meerdere stuurgroepvergaderingen per werkjaar.

Jongeren krijgen keuzevrijheid, waarbij wij inzetten op hun talenten

Elke jongeren krijgt de keuze om een eigen traject de te doorlopen binnen Speelplein Mechelen. Je kan een cursus volgen en bij ons aan de slag als animator indien je slaagt voor de stage. Daarna kan je verder doorgroeien met een cursus hoofdanimator of instructor. Je kan met een attest hoofdanimator ook bij ons aan de slag als coördinerend jobstudent tijdens de zomer. Volg je liever geen cursus? Dan kan je nog steeds ingeschakeld worden op de evenementen van Mechelen Kinderstad. 

Elkeen kiest zijn/haar engagement en zet in op de talenten die ze bezit. Een laagdrempelige werking die openstaat voor iedereen, die Mechelen weerspiegelt, zorgt voor een veilige sfeer waar jongeren elkaar ontmoeten, van elkaar kunnen leren en elke dag groeien.