Hemelwater (regen, hagel, sneeuw, dooivocht) moet zoveel mogelijk hergebruikt worden. Volgende stappen kunnen als leidraad genomen worden:

  1. (her)gebruik hemelwater
  2. infiltratie
  3. bufferen
  4. vertraagd afvoeren op RWA-leiding (hemelwaterafvoer)
  5. vertraagd afvoeren op gemengde riolering

Ladder van Lansink

Het is verplicht hemelwater (regen, sneeuw, hagel, dooiwater) gescheiden af te voeren bij nieuwbouw en bij werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning nodig is en in zover er wijzigingen gebeuren aan het rioleringsstelsel en aan de sanitaire installatie.

Het is verboden hemelwater bovengronds af te voeren naar een voetpad of de straat.

Hoe werkt een hemelwaterput?

Het regenwater van het dak wordt opgevangen in een regenwaterput. Een pomp verdeelt het water via een tweede circuit in het huis. Het regenwater kan gebruikt worden om je wc door te spoelen, je tuin te sproeien, je auto te wassen, je wasmachine, schoonmaak, …

Premies

Voor het installeren van een hemelwaterput kan je een premie aanvragen.

Je kan ook een premie aanvragen voor het installeren van een infiltratievoorziening. Door een infiltratievoorziening sijpelt het regenwater traag in de grond en komt het niet direct in de riolering. Een infiltratievoorziening kan op twee manieren: bovengronds via een infiltratiekom of wadi of ondergronds via een infiltratieput of infiltratiebuis. De overloop van een hemelwaterinstallatie of regenwaterput kan gekoppeld worden aan een infiltratievoorziening.