• Afvalwater aansluiten op het openbare rioleringsnet en maximaal afkoppelen van regenwater is verplicht. Elke gemeente heeft zijn eigen regelgeving. Wat geldt er in Mechelen?

  • Hemelwater (regen, hagel, sneeuw, dooivocht) moet zoveel mogelijk hergebruikt worden. Dat kan via een hemelwaterput of infiltratievoorziening. 

  • Woon je langs een baangracht en wil je die inbuizen of overwelven? Lees hier welke stappen je moet ondernemen.