Elk huishouden maakt afvalwater: water van het toilet, uit de keuken, van de wasmachine, ... Het afvalwater wordt afgevoerd via de riolering en gezuiverd. Hemelwater (regen, water, sneeuw, dooivocht) moet zoveel mogelijk worden hergebruikt, geïnfiltreerd en gebufferd waar het valt. Afvalwater aansluiten op het openbare rioleringsnet en maximaal afkoppelen van regenwater is verplicht.

Aansluiten op openbare riolering

Elke gemeente heeft zijn eigen regelgeving, die in lijn is met de VLAREM wetgeving.

Wat geldt er in Mechelen?

Septische put

Septische put

Een septische put is altijd verplicht en moet geruimd worden wanneer hij voor meer dan 70% gevuld is met septisch materiaal. Hoe groot moet mijn septische put zijn?

Aansluiten op openbare riolering

Wanneer er openbare riolering in de straat ligt, moeten alle huishoudens hun afvalwater hierop aansluiten. Heb je een aansluiting nodig? Dat gebeurt in volgende stappen:

  1. Vraag een aansluiting aan via www.mechelen.be/meldingen
  2. Medewerkers van Stad Mechelen komen langs om de afvoersituatie en opties tot aansluiten te bekijken. Hierna ken je ook de concrete prijs voor de aansluiting.
  3. Stad Mechelen voert alle nodige werken uit op het openbare domein.
  4. Je staat zelf in voor de werken tot aan de grens van jouw perceel met het openbare domein.
  5. Wanneer het risico bestaat dat afvalwater uit het openbare riool terugstroomt naar de huisriool, moet je voorzorgsmaatregelen nemen op eigen terrein. Dit kan bijvoorbeeld door een pomp of een terugslagklep te installeren.

 

Wanneer er geen openbare riolering aanwezig is

Wanneer er geen openbare riolering is, mag het afvalwater geloosd worden in een oppervlaktewater of gracht. Het afvalwater moet wel eerst via de septische put lopen. Direct lozen van afvalwater is verboden.

Hoe weet ik of er riolering in mijn straat ligt?

Het zoneringsplan geeft aan of er al riolering in je straat ligt, of die er nog moet komen, of dat je zelf moet zorgen voor de zuivering van je afvalwater. Lees meer

Wanneer ook lozen in oppervlaktewater niet mogelijk is

Wanneer er geen openbare riolering is, en het afvalwater niet geloosd kan worden in een oppervlaktewater of gracht, mag het afvalwater indirect geloosd worden in de bodem. Elke directe lozing in het grondwater van huishoudelijk afvalwater is verboden.

Keuring

Een keuring van het rioleringsstelsel is verplicht bij nieuwbouw en herbouw, nieuwe bijkomende huisaansluiting, afkoppelingsproject, ingebruikname IBA en een vermoeden van inbreuk door de rioolbeheerder.

De keuring moet gebeuren door een erkende keuringinstantie. In Vlaanderen zijn dit VLARIO of Aquaflanders.

Wist je dat...

Openbare riolering - RWA