Het zoneringsplan geeft aan of er al riolering in je straat ligt, of die er nog moet komen, of dat je zelf moet zorgen voor de zuivering van je afvalwater. Het plan kan je online raadplegen

Legende

Afhankelijk van in welke zone je huis staat, is de situatie anders.

Oranje/groen gearceerd

Woon je in centraal gebied (oranje) of collectief geoptimaliseerd buitengebied (groen gearceerd gebied) dan is er is riolering die is aangesloten op de waterzuivering. Je bent verplicht om aan te sluiten op de riolering. Het water van je wc (zwart water) sluit je aan op een septische put met overloop naar de riolering. Het afvalwater van je gootsteen, afwasmachine, wasmachine, bad, douche, lavabo, … mag je rechtstreeks aansluiten op de riolering. 

Groen, niet gearceerd

Woon je in te optimaliseren gebied (groen, niet gearceerd) dan wordt er in de komende jaren riolering geplaatst. Je sluit tijdelijk al je afvalwater aan op de septische put (grijs en zwart water, geen regenwater) en mag dit lozen naar een gracht.

Rode cirkel

Ligt je huis in een rode cirkel dan moet het afvalwater een individuele behandeling krijgen (IBA). Stad Mechelen besteedt dit uit aan HidrIBA, een afdeling van Pidpa riolering. Zij nemen met jou contact op.

Rode gearceerde cirkel

Er is al een IBA (individuele behandeling van afvalwater) geplaatst.