Woon je langs een baangracht en wil je die inbuizen of overwelven? Dan kan dit over een lengte van maximaal 5m en moet je dit aanvragen.

De werken worden uitgevoerd door Stad Mechelen of een door de stad aangestelde aannemer. Je staat zelf in voor de kosten van deze werken.

Je bent zelf verantwoordelijk voor de goede staat en werking van de overwelving. Je bent verplicht de overwelving te ruimen en vrij te houden van alle obstakels die een goede afwatering verhinderen.

Is de baangracht een geklasseerde waterloop?

Voor werken aan een geklasseerde waterloop heb je de toestemming nodig van de beheerder van de waterloop. Voor de waterlopen van 2e en 3e categorie is dat de provincie Antwerpen. De eenvoudigste manier om die te krijgen is via een omgevingsvergunning die je bij Stad Mechelen aanvraagt. Daarin omschrijf je de werken zo precies en volledig mogelijk. De stad zal vervolgens bij de waterloopbeheerder advies inwinnen. De machtiging voor de werken aan de waterloop zit dan vervat in de stedenbouwkundige vergunning die je gemeente aflevert.